Scutiri pentru angajatii din sectorul agricol si din industria alimentara – material informativ ANAF

Conform noilor modificari legislative*, in intervalul 1 iunie 2022-31 decembrie 2028, sunt scutiti de la plata impozitului pe venit si urmatorii contribuabili:
– persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor
prevazute la art. 76 alin. (1) – (3)din Codul fiscal, pentru activitatea desfasurata in
Romania, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

a) angajatorii care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati in sectorul agricol si
in industria alimentara definite de urmatoarele coduri CAEN:
1. cod CAEN 01: Agricultura, vanatoare si servicii anexe
011 – Cultivarea plantelor nepermanente;
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;
013 – Cultivarea plantelor pentru inmultire;
014 – Cresterea animalelor;
015 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);
016 – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare;
2. cod CAEN 10: Industria alimentara;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul
anului, respectiv cumulat de la data inregistrarii in cazul celor constituiti/inregistrati in perioada cuprinsa intre inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv luna in care se aplica scutirea.

Pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitatile mentionate se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea.

Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor mentionate.

Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate de persoanelefizice pentru care se aplica scutirea, sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale;

d) scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor.

Angajatii din sectorul agricol si din industria alimentara, in conditiile de mai sus, vor beneficia si de urmatoarele facilitati:
– reducerea cotei de contributie de asigurari sociale (CAS) cu 3,75 puncte procentuale;
– exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), persoanele fiind asigurate sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Angajatorii din sectorul agricol si din industria alimentara vor beneficia si de o cota redusa de contributie asiguratorie pentru munca (CAM): 0,27%.

Prin derogare de la prevederile Codului muncii, pana la sfarsitul anului 2028, pentru sectorul agricol si in industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand in medie 17,928 lei/ora.

Legea intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

*LEGE Nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Sursa: D.G.R.F.P. Iasi

(Visited 949 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.