ITM: concediul de odihna 2022 (info utile)

Concediul anual de odihna reprezinta un drept al salariatilor, iar angajatorii au obligatia de a-l acorda in anul calendaristic corespunzator.

Fiind un drept prevazut de lege, salariatii nu pot renunta la concediul de odihna, de asemenea fiind exclusa varianta in care concediul anual de odihna ar putea forma obiectul unei cesiuni sau limitari. Ca exceptie, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Potrivit legii, durata concediului de odihna este de minimum 20 de zile lucratoare, aceasta fiind stabilita in contractul individual de munca, in conformitate cu reglementarile in vigoare si contractul colectiv de munca aplicabil.

Concediul de odihna se efectueaza, potrivit Codului muncii, “in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator”.

Totodata, Codul muncii prevede motivele din cauza carora salariatul nu poate efectua concediul de odihna , integral, in anul calendaristic in care s-a nascut dreptul:
• incapacitatea temporara de munca se mentine pe intreaga perioada a unui an calendaristic;
• incapacitatea temporara de munca, concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, caz in care acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate;
• concediul de odihna este intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective;
• angajatorul a rechemat salariatul din concediul de odihna, in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu respectarea obligatiei de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

In cazul in care salariatul se afla in una din situatiile de mai sus, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

Reamintim angajatorilor ca au obligatia de a acorda salariatilor concediul de odihna neefectuat in anul 2020, pana la finele lunii iunie 2022.

De retinut este faptul ca sarbatorile legale in care nu se lucreaza si zilele libere platite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

De asemenea, precizam ca preavizul acordat de angajator in vederea concedierii si concediul de odihna nu se pot suprapune avand scopuri diferite.

Concediul de odihna are ca scop refacerea, regenerarea capacitatii de munca, salariatul neavand disponibilitatea necesara identificarii unui nou loc de munca, eludandu-se astfel scopul avut in vedere de legiuitor atat in instituirea dreptului la concediul de odihna cat si in acordarea preavizului.

Sursa: ITM Salaj

(Visited 2,304 times, 5 visits today)

One Response to ITM: concediul de odihna 2022 (info utile)

  1. Anonymous says:

    Dar ce se întâmplă când angajatorul îți limitează dreptul la concediul de odihnă?

Leave a Reply

Your email address will not be published.