Statele de salarii se vor pastra timp de 5 ani – de la 1 ianuarie 2023

Prin Legea nr.195/2022, publicata in Monitorul Oficial nr.668 din 4 iulie 2022, au fost aduse completari art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, respectiv a fost introdus un nou alinetat, alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
“ (1^1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligatia legala de a depune declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se pastreaza timp de 5 ani.”

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Regulament intern: model si documente conexe (EDITABIL)
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (EDITABIL)
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile

Mentionam ca prevederile alin.(1) de la art.25 nu au fost modificate, acesta prevede in continuare urmatoarele:
“(1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitatea financiara se pastreaza în arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

Prin urmare, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit (D205) sau pentru care angajatorul are obligatia legala de a depune declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112), la ANAF, se pastreaza timp de 5 ani.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 332 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.