OG nr.16/2022: majorarea contributiilor pentru contractele de munca cu timp partial – din august 2022

Prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.716 din 15 iulie 2022, au fost aduse o serie de modificari si completari Codului fiscal cu impact asupra drepturilor de natura salariala, iar unele dintre aceste modificari si completari intra in vigoare in vigoare in 3 zile de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial sau se aplica incepand cu veniturilor aferente lunii august 2022.

Printre completarile aduse Codului fiscal care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2022 se numara si modificarea modului de calcul a contributiilor sociale in cazul contractelor de munca cu timp partial.

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Regulament intern: model si documente conexe (EDITABIL)
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (EDITABIL)

Astfel, OG nr.16/2022 introduce, prin art.I pct.68, patru noi alinetate la art.146 din Codul fiscal, respectiv:
„(5^6) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) si (2), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^3 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

(5^7) Prevederile alin. (5^6) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

(5^8) In aplicarea prevederilor alin. (5^7), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (5^7) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (5^7) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

(5^9) In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit alin. (5) este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin. (5^6), diferenta se suporta de catre angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.”

Si Art.168 – Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins: „(6^1) Prevederile art. 146 alin. (5^6)—(5^9) si (…) se aplica in mod corespunzator.”

Iar art.II alin.(4) din OG nr.16/2022 prevede ca Ordinul ministrului finantelor prevazut la art. I pct. 68 se emite in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.

Prin urmare, incepand cu veniturilor aferente lunii august 2022, in cazul contractelor de munca cu timp partial, contributiile de asigurari sociale (la pensie si la sanatate) se vor calcula la nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare, nu la venitul realizat, daca acesta este sub nivelul salariaului minim, corespunzător numarului zilelor lucratoare din luna în care contractul a fost activ.

Legiuitoul prevede si cateva exceptii de la aceasta noua regula, printre care care regasim si persoanele care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara. Nu se face referire la norma, ci doar la venitul lunar realizat, ca si baza de calcul a contributiilor.

Nu trebuie sa uitam ca legiuitorul nu vorbeste doar de contractele de munca cu timp partial, ci si de contractele de munca cu norma intreaga.

Detalii privind aplicarea acestor noi reguli de calcul a contributiilor sociale se vor regasi in procedura de aplicare care trebuie sa apara in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante.

OG nr.16/2022 poate fi consultata integral aici.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 5,114 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.