OG nr.16/2022: se modifica modul de calcul a cifrei de afaceri pentru facilitatile fiscale – din 18 iulie 2022 si plafonul pentru facilitatile fiscale – din august 2022

Prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.716 din 15 iulie 2022, au fost aduse o serie de modificari si completari Codului fiscal cu impact asupra drepturilor de natura salariala, iar unele dintre aceste modificari si completari intra in vigoare in vigoare in 3 zile de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial sau se aplica incepand cu veniturilor aferente lunii august 2022.

Printre modificarile si completarile aduse Codului fiscal se numara si modificarea modului de calcul a cifrei de afaceri pentru facilitatile fiscale in cazul societatilor comerciale din sectorul constructii, agricultura si in industria alimentara, existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an, dar si reducerea plafonului pentru aplicarea facilitatilor fiscale, de la 30 000 lei la 10 000 lei.

 

Contabun.ro a mai publicat si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Regulament intern: model si documente conexe (EDITABIL)
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (EDITABIL)

Astfel, potrivit modificarilor aduse art.60 pct.5 lit.b) din Codul fiscal:
„b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile prevazute la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal in cursul anului, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor prevazute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata.

Art.IX lit.b) din OG nr.16/2022 stabileste ca prevederile art.I pct.26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. b) intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei ordonante.

Pana la modificare, pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an care au avut o cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se puteau acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu aveau realizata aceasta limita minima a cifrei de afaceri se aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate, adica cifra de afaceri se calcula cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea.

OG nr.16/2022 introduce si o noua litera la art.60 pct.5, respectiv:
„b1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala, indicatorul cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii cuprinde numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei, iar indicatorul cifra de afaceri totala cuprinde atat veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei, cat si in afara Romaniei. Prin activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei se intelege activitatea desfasurata efectiv in Romania in scopul realizarii de produse si prestari de servicii;”.

Prevedere care, conform art.IX lit.b) din OG nr.16/2022 intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei ordonante.

OG nr.16/2022 modifica si plafonul pentru aplicarea facilitatilor fiscale. Astfel, lit.c) de la pct.5 a art.60 prevede dupa modificare urmatoarele:
c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;”.

Art.IX, lit.g) prevede ca prevederile art.I pct.26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. c) se aplica veniturilor aferente lunii august 2022.

Modificari cu privire la modul de calcul a cifrei de afaceri si a modificarii plafonului pentru facilitatile fiscale regasim si in cazul angajatorilor din sectorul agricol si in industria alimentara, se modifica art.60 pct.7 lit.b) si c), respectiv:
„b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile prevazute la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv cumulat de la data inregistrarii in cazul celor constituiti/inregistrati in perioada cuprinsa intre inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract, comanda sau alte documente specifice sectorului agricol si industriei alimentare si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;
c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;”.

Prevederea privind modul de calcul a cifrei de afaceri, conform art.IX lit.b) din OG nr.16/2022 intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei ordonante, iar prevederea cu privire la modificarea plafonului, se aplica potrivit art.IX, lit.g) veniturilor aferente lunii august 2022.

In OG nr.16/2022 regasim si alte modificari si completari cu privire la acordarea facilitatilor fiscale, dar care se aplica din luna ianuarie 2023.

OG nr.16/2022 poate fi consultata intergral aici.

(Visited 2,807 times, 8 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.