OG nr.16/2022: indemnizatia de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice este neimpozabila

Prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.716 din 15 iulie 2022, au fost aduse si o serie de modificari si completari Codului fiscal cu impact asupra drepturilor de natura salariala.

Iar printre completarile aduse Codului fiscal, care intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial, respectiv din 18 iulie 2022, se numara si includerea indemnizatiei de concediu medical pentru ingrijirea pacinetului cu afectiuni oncologice printre veniturile neimpozabile.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Regulament intern: model si documente conexe (EDITABIL)
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (EDITABIL)

Astfel, OG nr.16/2022, la pct.29,  modifica art.62 lit.c) din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

29. La articolul 62, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, potrivit legii;

Dupa modificare, art.62 lit.c) din Codul fiscal prevede urmatoarele:
Art.62
Venituri neimpozabile
In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:
(…)
c) indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, potrivit legii;
(…)

Amintim ca acest tip de concediu medical – pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice a fost introdus in OUG nr.158/2005 prin Legea nr.24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005 pivind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial nr.156 din 16 februarie 2022.

Detalii despre concediul medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice gasiti aici:
Legea nr.24/2022: concediu medical de 45 de zile pe an pentru persoanale care ingrijesc bolnavi de cancer

Amintim si faptul ca prin Ordinul nr.1165/2018/2022 privind modificarea si completarea Ordinului  nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in Monitorul Oficial nr.378 din 15 aprilie 2022,  au fost introduse doua noi coduri de indemnizatie in modelul unic al certificatului de concediu medical: cod indemnizatie 92. Supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii …. 100% si cod indemnizatie 17. Ingrijire pacient cu afectiuni oncologice ….. 85%.

Iar potrivit art.III din Ordinul nr.1165/2018/2022, formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de data 31 decembrie 2022.

(Visited 665 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.