Majorarea contributiilor pentru contractele de munca cu timp partial – din august 2022. La ce salariu calculam contributiile in constructii, agricultura si in industria alimentara?

Prin OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.716 din 15 iulie 2022, au fost aduse o serie de modificari si completari Codului fiscal cu impact asupra drepturilor de natura salariala, iar printre completarile aduse Codului fiscal care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2022 se numara si modificarea modului de calcul a contributiilor sociale in cazul contractelor de munca cu timp partial.

Detalii despre acest subiect gasiti aici: OG nr.16/2022: majorarea contributiilor pentru contractele de munca cu timp partial – din august 2022

Astfel, OG nr.16/2022 a completat art.146 din Codul fiscal cu patru noi alinetate (5^6)-(5^9), din care aflam urmatoarele:
– Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% sau 21.25% in cazul salariatilor care desfasoara activitati la angajatori din domeniul constructiilor, in sectorul agricol si in industria alimentara, daca nu au optat pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat, dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

– Avem prevazute cateva exceptii de la aplicarea aceastor prevederi, acestea nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Regulament intern: model si documente conexe (EDITABIL)
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (EDITABIL)

– In aplicarea exceptiilor angajatorul va solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute lit. e) se va reveni cu detalii printr-o procedura de aplicare stabilita prin ordin al ministrului finantelor, in termen de 30 de zile de la publicarea OG nr.16/2022.

– In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata la venitul realizat este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita prin raportare la salariul minim, diferenta se suporta de catre angajator.

– Prin OG nr.16/2022 a fost completat cu un nou alinetat si art.168 – Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din Codul fiscal, cu urmatorul cuprins: „(6^1) Prevederile art. 146 alin. (5^6)—(5^9) si (…) se aplica in mod corespunzator.”
– Nu trebuie sa uitam ca legiuitorul nu vorbeste doar de contractele de munca cu timp partial, ci si de contractele de munca cu norma intreaga.

Totusi, cum procedam in cazul salariatilor care desfasoara activitatea in baza unor contracte de munca cu timp partial la angajatori din domeniul constructiilor, sectorul agricol, in industria alimentara unde avem stabilit un salariu minim diferit, in valoare de 3000 lei?

Iar raspunsul il gasim la art.135^1 alin.(2) din Codul fiscal, care dupa modificarea prin OG nr.16/2022, prevede ca in situatia in care, prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizeaza, in acelasi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege, in aplicarea prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 157^1, 170, 174 si 180, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, daca prin lege nu se prevede altfel.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 2,087 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.