Daily Archives: 08/08/2022

Contracte de munca cu timp partial in constructii, agricultura si industria alimentara – se mai aplica facilitatile fiscale, din august 2022?

Codul fiscal prevede la art.60 pct.5 lit.c) si pct.7 lit.c), dupa modificarea prin OG nr.16/2022, ca incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale.