Declaratie salariat part-time: modelul a fost publicat in Monitorul Oficial

Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara

Declaratie

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul/subsemnata……………….……………, domiciliat(a) in ……………………., str………………………., nr……, bl…., sc…, ap…., judetul/sectorul………………….…, legitimat(a) cu B.I/C.I seria………….nr………………, CNP………………………………,
declar pe propria raspundere urmatoarele:
In cursul lunii……………………… am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Data …………. Semnatura ……………….

In Monitorul Oficial nr.807 din 16 august 2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor nr.1855 din 12 august 2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art.146 alin.(5^7) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Ordinul contine si modelul de declaratie mai sus mentionat.

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile, actualizat 17.08.2022
* Regulament intern: model si documente conexe (EDITABIL)
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (EDITABIL)

(Visited 4,509 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.