Concediu medical pe durata concediului fara plata-cum inregistram in Revisal si alte informatii utile

Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.54 ca in cazul concediilor fara plata pentru interese personale contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor.

In cazul concediului fara plata, chiar daca este vorba de o suspendare a contractului de munca prin acordul partilor, initiativa suspendarii contractului de munca o are salariatul, avand dreptul, pe langa alte concedii, si la concediu fara plata (a se vedea art.153 din Codul muncii).

Iar perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se completeaza in registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) si se transmit catre inspectoratul teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii (a se vedea art.3 alin.(2) lit.o) si art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor).

Daca pe durata concediului fara plata intervine incapacitatea temporara de munca a salariatului, raspunsul il gasim la art.16 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Prin urmare, concediul medical intrerupe concediul fara plata. In Revisal vom inceta suspendarea contractului pentru concediu fara plata cu prima zi de concediu medical. Insa, pentru a justifica, in caz de control, aceste modificari in Revisal in afara termenelor stabilite prin HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, angajatorul trebuie sa faca dovada cand a anuntat/a prezentat salariatul certificatul de concediu medical.

Extras din lucrarea Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabileactualizata august 2022.

savciuc1Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 963 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.