ITM – Munca la domiciliu vs telemunca (asemanari si diferente)

In ultimii ani, tot mai multi angajatori au fost nevoiti sa adopte masuri de flexibilizare a raporturilor de munca care sa sprijine distantarea sociala, astfel au optat pentru telemunca sau munca la domiciliu ca mod de lucru pentru angajatii lor. Cele doua forme de desfasurare a activitatii profesionale au asemanari dar si diferente.

Munca la domiciliu
Legea nr. 53/2003 Codul muncii  reglementeaza statutul salariatilor care efectueaza munca la domiciliu, stabilind ca acestia sunt acei salariati care indeplinesc la domiciliul lor activitatile specifice profesiei pe care o detin. Printre particularitatile muncii la domiciliu se numara si faptul ca salariatul isi stabileste singur programul de munca.

Telemunca
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca  permite ca angajatorul sa convina cu salariatul, prestarea activitatilor si atributiilor specifice functiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator. Telemunca este definita  drept „o forma de organizare a muncii, prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor”.

Asemanari:
• Activitatile, pe baza celor doua tipuri de contracte, se desfasoara la distanta, prin acordul de vointa al partilor, in temeiul unor contracte individuale de munca cu o anume specificitate fata de contractele individuale de munca-tip;
• Contractele de munca se incheie in forma scrisa si trebuie sa prevada expres faptul ca munca se desfasoara in alt loc decat cel organizat de angajator;
• Locul desfasurarii activitatii se convine, fie direct la incheierea contractului individual de munca, fie printr-un act aditional la contract, atunci cand se intentioneaza prestarea muncii in acest mod;
• Atat salariatul cu munca la domiciliu cat si telesalariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile salariatilor care au locul de munca la sediul sau domiciliul angajatorului;
• Ambele tipuri de contracte individuale de munca trebuie sa prevada programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice munca la domiciliu sau activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
• Ambele tipuri de contracte trebuie sa contina obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, respectiv locul desfasurarii activitatii de telemunca, al materiilor prime si materialelor pe care acesta le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite  realizate in cazul muncii la domiciliu;
• Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in ambele tipuri de activitati, iar salariatii, la randul lor, sunt obligati sa respecte instructiunile generale si specifice primite din partea angajatorului;
• in ambele situatii, atat angajatorul cat si salariatul trebuie sa respecte prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal.

Diferente:
• Telemunca inseamna ca angajatul poate lucra din orice loc, in timp ce munca la domiciliu inseamna strict munca de acasa;
• Munca la domiciliu poate fi intreprinsa de o sfera mai larga de angajati, in masura in care activitatea pe care o desfasoara le permite acest lucru (spre exemplu contabili, economisti, proiectanti, croitori, etc.). in cazul telemuncii, activitatea desfasurata trebuie sa permita utilizarea mijloacelor de telecomunicatii, specificul fiind dat de procesarea, transformarea, manipularea si difuzarea informatiilor (analisti, programatori, informaticieni, etc.);
• Angajatii la domiciliu au avantajul ca isi pot stabili programul in mod individual. In cazul telemuncii, programul de lucru se stabileste de comun acord cu angajatorul, care trebuie sa respecte programul si modalitatea concreta de realizare a controlului muncii, asa cum a fost agreata cu angajatul in cauza;
• Angajatorul are obligatia sa stabileasca masuri pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si sa asigure acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
• In timp ce munca la domiciliu are caracter permanent, telemunca se efectueaza doar pentru o anumita perioada de cel putin o zi pe luna care poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti.

Este evident faptul ca ambele forme de desfasurare a muncii au atat avantaje, cat si dezavantaje, efectele lor depinzand mai ales de tipologia angajatului, dar si de profilul muncii desfasurate.

Indiferent de tipul de munca ales, este important ca angajatorii si angajatii sa isi cunoasca drepturile si obligatiile legale, astfel incat relatia dintre ei sa fie legala si corecta.

Sursa – ITM Salaj

(Visited 1,640 times, 2 visits today)

One Response to ITM – Munca la domiciliu vs telemunca (asemanari si diferente)

  1. Silviu Bordeianu says:

    Prin O.U.G. nr. 36/2021 s-a eliminat conditia anterioara ca activitatea sa se desafasoare in regim de telemunca ”cel putin o zi pe luna”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.