Guvernul aproba acordarea concediului paternal la nasterea fiecarui copil si majoreaza perioada de acordare

Guvernul modifica Legea concediului paternal nr. 210/1999, printr-o ordonanta de urgenta care transpune in legislatia nationala Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor.

Actul normativ prevede acordarea concediului paternal si a indemnizatiei aferente tuturor tatilor care au calitatea de lucrator, cu un contract de munca sau un raport de serviciu incheiat conform legii, si elimina vechile prevederi care faceau trimitere la calitatea de asigurat a acestora in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

Mai mult, se asimileaza lucratorilor si persoanele cu contracte din activitate sportiva, cu conventii de munca individuale (cooperatii), cu contract de mandate, cu contract de management incheiat potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management, cele care desfasoara activitati ca urmare a unei functii de demnitate publica si persoanele cu contracte de management si de administrare incheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, documentul adoptat de Guvern extinde si durata actuala a concediului paternal de la 5 la 10 zile lucratoare, iar in cazul tatilor care au obtinut atestat de absolvire a cursului de puericultura aceasta se majoreaza cu inca 5 zile, pentru fiecare copil, si nu doar pentru primul nascut, ca pana acum. In cazul tatalui care satisface serviciul militar in termen, permisia se prelungeste de la 7 la 10 zile lucratoare.

Pe perioada concediului paternal, tatal beneficiaza de o indemnizatie egala cu salariul corespunzator perioadei respective. Plata drepturilor de concediu paternal va fi sustinuta, ca si pana acum, din fondul de salarii al angajatorului.

Actul normativ introduce, de asemenea, noi reglementari privind obligatia angajatorului de a aproba concediul paternal, le completeaza pe cele actuale privind interdictia de concediere a lucratorului pe perioada efectuarii concediului paternal, dar si sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor legale.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale elaboreaza hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.210/1999 privind concediul paternal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.244/2000, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Concediul paternal se acorda pentru a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea copilului nou-nascut si pentru a facilita concilierea vietii profesionale cu viata de familie.

Sursa: mmuncii.ro

(Visited 238 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.