Daily Archives: 08/09/2022

Noi ocupatii introduse in COR!

In Monitorul Oficial nr.880 din 7 septembrie 2022 a fost publicat ordinul comun al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.1.348 din 25 august 2022 si al Presedintelui Insitutului National de Statistica nr.784 din 29 august 2022 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania.

Categorii de dispozitii ce trebuie sa se regaseasca in regulamentul intern

Potrivit art.242 din Codul muncii, regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.