Model cerere pentru recuperarea indemnizatiilor de concediu medical din bugetul FNUAS – (actualizat 2022, editabil)

Amintim ca prin Ordinul nr.1166/217/2022, publicat in Monitorul Oficial nr.378 din 15 aprilie 2022, au fost aduse modificari si completari Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017, printre care si modificarea anexei 10 la norme – medelul de cerere – tip pentru persoanele juridice privind recuperarea indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate platite asiguratilor si care se recupereaza din bugetul FNUASS.

Mai jos gasiti modelul de cerere

(Anexa nr. 10 la norme)
CERERE
depusa pentru situatiile de la art. 64 alin. (10) din normele aprobate
prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017

Perioada de raportare
Luna ………. an …….

Unitatea………………………………………………..
Str. ……………………………….. nr. …..,
bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul/judetul ……………..
Codul fiscal ………………………….
Contul …………………………………
Trezoreria/Banca ……………………
Nr. ……../…………….

Catre Casa de Asigurari de Sanatate ………………………

Unitatea …………………………………………………, codul fiscal …………………, cu sediul in localitatea …………………………………., str. ………………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul/judetul ………………………, cont …………………………. deschis la Trezoreria/Banca ……………………, va rugam a ne vira suma platita asiguratilor salariati care se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de …………….. lei, din care:
– J1 ……………………… lei, reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, din care:
– J1.1 …………………… lei, reprezentand indemnizatii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii;
– J2 ……………………… lei, reprezentand indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, din care:
– J2.2 ……………………. lei, reprezentand indemnizatii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantina;
– J2.3 ……………………. lei, reprezentand indemnizatii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de munca sau tratament balnear;
– J3 ……………………… lei, reprezentand indemnizatii pentru maternitate;
– J4 ……………………… lei, reprezentand indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, din care:
– J4.1 ……………………… lei, reprezentand indemnizatii pentru supravegherea si ingrijirea copilului pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii;
– J5 ……………………… lei, reprezentand indemnizatii de risc maternal;
– J6 …………………… lei, reprezentand indemnizatii pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice.

La prezenta cerere depunem un numar de ……….. certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicita restituirea sumelor.

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.

Anexa: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ……………….

Director (Administrator),
………………………..
Director economic,
………………………….

Elena Savciuc a mai publicat si:
* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile

(Visited 1,512 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.