Daily Archives: 14/09/2022

ITM: concediul de odihna anual si alte concedii la care au dreptul angajatii

Conform dispozitiilor art.144 si urmatoarele din Legea nr.53 / 2003 – Codul Muncii, dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor; acesta nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.