ITM: examenul medical la angajare (info utile)

Potrivit prevederilor H.G. nr.355/2007 angajatorii, din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din cel privat, au urmatoarele obligatii privind sanatatea angajatilor:
• sa detina evaluarea riscului asupra sanatatii lucratorilor, actualizata periodic atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii o impun;
• sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca.

Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor stabileste in sarcina angajatorului obligatia de a asigura fondurile necesare efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii salariatilor.

Examenul medical la angajarea in munca este un control medical profilactic efectuat de catre medicul specialist de medicina muncii inainte de angajarea lucratorilor in orice loc de munca pentru:
a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

Scopul acestei evaluari a sanatatii este de a determina daca o persoana este apta din punct de vedere fizic si psihologic pentru a efectua munca pentru care se angajeaza la locul de munca unde isi va desfasura activitatea.

Important! Orice salariat nou trebuie sa fie supus unui control medical obligatoriu avand in vedere ca, potrivit prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Contractul individual de munca incheiat in lipsa unui certificat medical avizat de medicul de medicina muncii, atrage dupa sine nulitatea contractului de munca.

Examenul medical la angajare se finalizeaza prin completarea de catre medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine care trebuie sa contina concluzia acestuia.

Din punct de vedere procedural, fisa medicala pentru angajare este reglementata prin dispozitiile H.G. nr. 355/2007, care prevad ca:
• examenul medical la angajarea in munca se efectueaza la solicitarea angajatorului;
• angajatorul are obligatia de a suporta costurile examenului medical la angajarea in munca;
• numai medicul specializat in medicina muncii are dreptul de a efectua consultatiile necesare si de a completa fisa medicala pentru angajare.

De asemenea, potrivit dispozitiilor Legii nr.53/2003-Codul muncii, examenul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
•la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de sase luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, in celelalte situatii;
•in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile de munca;
•la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
•in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii.

Sursa: ITM Salaj

(Visited 806 times, 1 visits today)

One Response to ITM: examenul medical la angajare (info utile)

 1. MedMun says:

  Orice salariat nou trebuie sa fie supus unui control medical obligatoriu avand in vedere ca, potrivit prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.Contractul individual de munca incheiat in lipsa unui certificat medical avizat de medicul de medicina muncii, atrage dupa sine nulitatea contractului de munca.

  Cine elibereaza certificatul medical la care se face referire, care este avizat de medicul de medicina muncii?
  In afara de certificatele de concediu medical cu anumite coduri (acc munca, risc maternal) ce alte documente mai vizeaza medicul de medicina muncii?
  Aptitudinea se atesta doar prin fisa de aptitudine si doar de catre un medic de medicina muncii.
  Nici o alta specializare, incepand cu medicul de familie, nu are competenta de a stabili aptitudinea sau de a elibera fisa de aptitudine

Leave a Reply

Your email address will not be published.