Dosarul personal al salariatului – actualizat in 18.09.2022 (modele noi de documente)

Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediu si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”, actualizata 2022, va prezinta actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 74 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

Lucrarea Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare a fost actualizata, dupa cum urmeaza:

Actualizare 28 (18.09.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Lucrarea a fost completata cu doua noi modele de documente, dupa cum urmeaza: 53. – Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 54. – Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara. Au fost renumerotate celelalte modele de documente.
– Au fost actualizate notele de subsol de la Modelul de cerere pentru concediu paternal, pentru a fi in concordanta cu modificarile si completarile aduse Legii nr.210/1999 privind concediul paternal prin OUG nr.117/2022.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut

(Visited 2,364 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.