Fisa de solicitare a controlului medical la angajare (EDITABIL)

Antetul societatii
Fisa de solicitare a controlului medical la angajare

Subsemnatul ………………….. (numele si prenumele), angajator la intreprinderea/ societatea comerciala/ unitatea ……………………………….., adresa: …………………………, tel.: ………………. fax: …………….., Cod CAEN si domeniu de activitate: ……………….. …………………., solicit examen medical de medicina muncii pentru:

angajare [ ] control medical periodic [ ] adaptare [ ] reluarea muncii [ ]
supraveghere speciala [ ] la cerere [ ] schimbarea locului de munca [ ] altele [ ]

conform legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare, pentru:

Domnul/doamna …………………., nascut/a la …………………, CNP ………………………., avand profesiunea/ocupatia de ……………… si care urmeaza a fi/este angajat/angajata in functia de …………., la locul de munca ………………… din sectia (atelier, compartiment etc.) …………………….. .

Persoana examinata urmeaza sa efectueze activitatea profesionala la un loc/post de munca ce prezinta riscurile profesionale detaliate in Fisa de identificare a factorilor de risc profesional, anexata prezentei cereri.

Data ……………….. Semnatura si stampila angajatorului

Elena Savciuc a mai publicat si:
* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe – actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare – actualizat la zi
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile

(Visited 843 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.