Data operarii in Revisal a incetarii unui contract de munca pe durata determinata (info utile)

Intrebare: Cand se opereaza in Revisal incetarea unui contract individual de munca incheiat pe durata determinta, in ultima zi lucrata sau in prima zi in care nu se lucreaza?

Raspuns: Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) lit.f) coroborat cu art.3 alin.(2) lit.p) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registru si se transmite catre inspectoratul territorial de munca cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

Referitor la data incetarii unui contract individual de munca pe durata determinata, Codul muncii prevede la art.56 alin.(1) lit.i) ca acesta inceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Prin urmare, apreciem ca prin sintagma “la data expirarii termenului” se are in vedere data de la care nu mai este in vigoare contractul de munca. In plus, apreciem ca atunci cand se intocmeste un contract de munca pe durata determinata se trec prima si ultima zi lucrata si nu data incheierii si data incetarii contractului.

Si Inspectia muncii vine cu clarificari in acest sens in ghidul Raspunsuri la intrebari frecvente privind registrul, revizuit la data de 04.01.2021, unde aflam ca pentru contractele cu durata determinata care inceteaza la termen, data de incetare se inregistreaza cu valoarea aferenta zilei urmatoare datei de sfarsit a perioadei de contract.

Chiar daca unele persoane nu sunt de acord cu aceasta interpretare, trebuie sa se tinem cont si de aplicatia Revisal. Salariatul trebuie sa fie cel avantajat si nu sa piarda din drepturile sale din cauza interpretarii legii.

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile, actualizat la zi
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, actualizat la zi

(Visited 1,326 times, 53 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.