Decizie de suspendare a contractului individual de munca (document editabil)

Antetul societatii
Decizia nr. ………….. / …………….
de suspendare a contractului individual de munca

Elena Savciuc a mai publicat si :
* 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Avand in vedere ………………………………….., situatie in care contractul individual de munca se suspenda;
Conform prevederilor art. ….. alin.(…) lit….) din Codul muncii.
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:
Art.1 Incepand cu data de ………………, contractul individual de munca, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. …….. din data de ………, al salariatului/ei ……………………………, se suspenda, in temeiul art. … alin. (…) lit. …) din Codul muncii.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………..
Art.3 Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul, Tribunalul ……………….. .

Reprezentant legal,
Dovada comunicarii:                                                 (semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

 

savciuc1Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,121 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.