ITM: concediul de ingrijitor (info utile)

Concediul de ingrijitor este concediul acordat salariatilor in vederea oferirii de ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

*Ingrijitor este salariatul care ofera ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

*Prin ruda se intelege fiul, fiica, mama, tatal sau sotul/sotia unui salariat.

*Angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire/sprijin personal unei rude/persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului.

*Prin legi speciale/prin contract colectiv de munca aplicabil se poate stabili pentru concediul de ingrijitor o durata mai mare de 5 zile lucratoare.

*Concediul de ingrijitor nu se include in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.

*Salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurati pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei. *Perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

*Angajatorul poate sa stabileasca programe individualizate de munca pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei care beneficiaza de concediul de ingrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durata limitata in timp.

*La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de concediu de ingrijitor se considera perioade de activitate prestata.

*Problemele medicale grave si conditiile pentru acordarea concediului de ingrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii. Ordinul va fi emis in termen de 30 de zile de la data de 19 octombrie 2022, data publicarii Legii nr. 283/2022 in Monitorul Oficial.

*Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata efectuarii concediului de ingrijitor.

*Neacordarea concediului de ingrijitor salariatilor care indeplinesc conditiile, se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

*Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial nr. 1013/19 octombrie 2022

Sursa: ITM Caras Severin

(Visited 1,713 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.