ITM: salariata gravida – obligatiile angajatorului

Protecţia maternitarii inseamna protectia sanatatii si a securitatii salariatelor gravide sau mamelor la locurile lor de munca, dupa cum o defineste OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Conform actului normativ, salariatele gravide au dreptul la protectie la locul de munca doar daca anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.

Din momentul in care este informat cu privire la starea de graviditate a unei salariate, angajatorul are o serie de obligatii:
a) sa previna expunerea salariatelor gravide la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;
b) sa nu constranga salariatele gravide sa efectueze o munca daunatoare sănătății sau stării lor de graviditate ;
c) sa instiinteze medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris cu privire la starea de graviditate;
b) sa efectueze evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca ( impreuna cu medicul de medicina muncii) precum si sa intocmeasca raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca,
c) sa instiinteze salariata, in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii raportului de evaluare a riscului, despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte atat angajatorul, cat si salariata.

In raportul de munca pe care il au, salariatele gravide au urmatoarele obligatii, conform legislatiei in vigoare:
– de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea;
– salariata instiinteaza angajatorul, depunand, in copie, Anexa pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei, completata corespunzator de medic, insotita de o cerere scrisa care sa contina informatii referitoare la starea proprie de maternitate;
– salariata ia cunostinta de continutul Informarii privind protectia maternitatii la locul de munca si, daca este cazul, solicita concediu de risc maternal;
– salariata va prezenta angajatorului, in copie, documentul medical in maximum 5 zile lucratoare de la data eliberarii.

In cazul în care salariatele gravide nu indeplinesc obligatia si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale.

In functie de riscurile existente la locul de munca, angajatorul este obligat sa ia masuri de protectie a salariatelor gravide incadrate pe acele posturi.

Aceste masuri de protectie pot fi :
a) modificarea temporara a conditiilor de munca si/sau a programului de lucru al salariatei in cauza, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
b) repartizarea salariatei in cauza la alt post de lucru fara riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data incheierii raportului de evaluare a riscului.
c) in cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatiile de mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.

In conformitate cu prevederile OUG nr.96/2003, salariatele gravide beneficiaza de urmatoarele drepturi :
a) de a nu fi constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatații sau starii lor de graviditate;
b) de a nu efectua activitați care prezintá risc de expunere la agenti, procese sau conditii de munca , asa cum sunt prevazute de OUG nr.96/2003;
c) de a nu desfasura munca in conditii insalubre sau greu de suportat;
d) de a nu lucra noaptea;
e) la masuri de protectie in functie de riscurile existente la locul de munca, inclusiv dreptul la concediu de risc maternal;
f) la dispensa pentru consultatii prenatale, in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;
g) la reducerea cu o patrime a programului de munca, la recomandarea medicului de familie, daca starea de sanatate a sa, sau a fatului nu ii permite sa efectueze programul normal de lucru, cu mentinerea veniturilor salariale;
h) la pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare, daca isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat;
i) de a nu fi concediate de catre angajator, pentru motive legate direct de starea lor ;
j) la concediu de maternitate.

Pentru salariata gravida, dispozitiile OUG nr.96/2003 au ca scop asigurarea unor conditii adecvate de munca, care sa o protejeze si sa ii asigure o perioada fara stres sau efort suplimentar, care ar putea afecta dezvoltarea normala a sarcinii.

sursa: ITM Salaj

(Visited 957 times, 8 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.