Daily Archives: 22/11/2022

Cumul de functii la acelasi angajator. Salariatul prezinta certificat medical. Cum procedam?

Codul muncii prevede la art.35 ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, fara suprapunerea programului de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care isi exercita acest drept. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.