Cumul de functii la acelasi angajator. Salariatul prezinta certificat medical. Cum procedam?

Codul muncii prevede la art.35 ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, fara suprapunerea programului de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care isi exercita acest drept. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

In ceea ce priveste dreptul salariatilor la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, o prima conditie este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
*Concedii medicale – ghid practic

Ca si exceptie, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, inclusiv pentru perioada de recuperare, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotarare a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, carantina si in cazul riscului maternal, situatii in care asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie de asigurari sociale fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate (a se vedea in acest sens art.9, art.31 si art.10 alin.(6) din OUG nr.158/2005).

Conform prevederilor art.33 din OUG nr.158/2005, pentru persoanele asigurate care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile cuvenite se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

Iar la art.58 alin.(1) si (3) din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, aflam ca pentru persoana care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, daca la fiecare dintre angajatori indeplineste conditia privind stagiul de asigurare, precum si pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din OUG nr. 158/2005. In aceste cazuri, primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul care a eliberat certificatul. Pe copiile certificate se va inscrie „Conform cu originalul“ si se va aplica parafa si semnatura medicului curant, precum si, dupa caz, parafa si semnatura medicului sef de sectie, in cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.

Totusi, dupa cum se observa din prevederile legale mentionate mai sus, atunci cand stabileste conditiile privind calculul si plata indemnizatiei, legiuitorul vorbeste de cumulul de functii la angajatori diferiti, nu vorbeste si de cumul de functii la acelasi angajator. Cum procedam insa daca suntem in situatia cumului de funcii la acelasi angajator si salariatul prezinta certificate de concediu medical?

Intr-o astfel de situatie, din punct de vedere al evidentei muncii, salariatul va fi pontat pe ambele contracte in concediu medical, in baza certificatului de concediu medical prezentat. Din punct de vedere al stabilirii indemnizatiei de concediu medical, aici intervine o problema tehnica, chiar daca in aplicatia de salarii se poate introduce concediul medical pentru ambele contracte, in D112, fiind vorba de acelasi angajator, se declara/se preia o singura data acel concediu, baza de calcul cumuland veniturile de pe cele doua contracte.

Daca in aplicatia de salarii baza de calcul se stabileste separat pentru cele doua contracte, este posibil, daca zilele de stagiu difera, ca la preluare in D112 sa apara eroare, media zilnica calcula separat pe fiecare contract de aplicatia de salarii sa difere de media zilnica calculata de D112 prin cumularea bazei calculate separat pe cele doua contracte.

Prin urmare, o solutie ar fi ca la contractul cu functia de baza sau cu venitul cele mai mare, in functie de situatie, sa se introduca concediul medical, iar in baza de calcul a indemnizatiei sa fie cuprinse si veniturile de la celalalt contract de munca. Pe celalalt contract salariatul va aparea in concediu medical, daca aplicatia permite, cu indemnizatie 0 sau, daca aplicatia nu permite o astfel de inregistrare, contractul va aparea pentru acea perioada ca si suspendat.

Fiind vorba de acelasi angajator, consider ca veniturile de pe cele doua contracte se vor cumula, chiar daca pe unul din contracte nu se indeplineste stagiu minim de cotizare, aceasta conditie fiind satbilita de legiuitor in situatia in care persoana in cauza desfasoara activitate la mai multi angajatori.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 648 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.