Contractul individual de munca: noul model cadru (proiect de ordin publicat de MMSS)

Pe site-ul oficial al MMSS a fost publicat Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca.

Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul – cadru.

Prin negociere intre parti, contractul individual de munca poate cuprinde si clause specifice, potrivit legii.

Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Descarca de aici noul model cadru al contractul individual de munca.

(Visited 3,279 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.