ITM: noua lege a dialogului social (aspecte importante)

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicata in Monitorul Oficial nr.1238/22.12.2022, a intrat in vigoare pe 25 decembrie si inlocuieste Legea nr.62/2011.

Dincolo de extinderea obligatiei de a initia negocieri colective pentru incheierea unui contract colectiv de munca si la angajatorii cu numarul total de angajati cuprins intre 10-21, noua lege mai aduce o serie de noutati importante pe care angajatorii trebuie sa le cunoasca.

*reduce termenul actual de 60 de zile pentru desfasurarea negocierilor colective la 45 de zile
„Durata negocierii este de maximum 45 de zile. Durata maxima poate fi depasita doar prin acordul partilor”. Termenul de negociere este redus la 45 de zile, dar posibilitatea de prelungire a acestuia prin acordul celor implicati este in continuare valabila;

*negocierea colectiva devine obligatorie si la nivel de sector de negociere;

*initiativa negocierii nu mai apartine doar angajatorului sau organizatiei patronale, ci oricaruia dintre partenerii sociali, dar angajatorul este in continuare sanctionat daca nu initiaza negocierile;

*creste de la 45 la 60 de zile termenul in care trebuie initiate negocierile
„…cu cel putin 60 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca”;

*odata demarate negocierile, angajatorul va trebui sa puna la dispozitie mai multe informatii partii sindicale si/sau a reprezentantilor angajatilor/lucratorilor:
Informatiile privesc atat situatia economico-financiara la zi cat si perspectiva de evolutie a acesteia, situatia, structura si evolutia estimata a ocuparii fortei de munca, masurile propuse privind organizarea muncii, programului si a timpului de lucru, masurile propuse privind protectia drepturilor angajatilor/lucratorilor in caz de transfer al unitatii sau a unei parti a acesteia, respectiv masurile propuse de angajator privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a angajatilor/lucratorilor;

*reprezentantii salariatilor
In esenta, fata de regulile de pana acum, actul normativ introduce prevederi exprese legate de alegerea reprezentantilor salariatilor. Concret, la angajatorii care au minimum zece angajati/lucratori, la care nu exista un sindicat, interesele lucratorilor vor putea fi promovate si aparate de reprezentanti ai acestora. Reprezentantii sunt alesi cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al angajatilor, cu un mandat de cel mult doi ani, iar numarul de reprezentanti este limitat in functie de numarul angajatilor sau lucratorilor.

Angajatorii nu pot interveni in procesul de alegere a reprezentantilor salariatilor si nici nu-l pot impiedica. La solicitarea lucratorilor/salariatilor, angajatorul poate facilita desfasurarea procedurilor de alegere.

Angajatorul nu poate concedia reprezentantii salariatilor pe motive ce tin de indeplinirea mandatului primit de la angajati/lucratori, pe durata acestuia.

*Continutul contractului colectiv de munca
Noul act normativ stabileste cinci elemente pe care partile le-ar putea negocia si include in cadrul contractelor colective, printre care: masurile adoptate pentru consilierea si evaluarea profesionala a angajatilor/lucratorilor, masurile privind armonizarea vietii de familie cu obiectivele profesionale, timpul de lucru si timpul de odihna, reglementari privind conditiile de munca si cele referitoare la securitatea si sanatatea in munca a angajatilor/lucratorilor ori modalitatile de informare si consultare a angajatilor.
De asemenea, viitoarele contracte colective de munca ar putea cuprinde si clauze prin care sa se stabileasca aplicarea unor coeficienti minimi de ierarhizare pe categorii de angajati sau lucratori si care sa tina seama de standardele ocupationale.

*sesiuni de informare
Fata de prevederile de pana acum, noua lege introduce obligatia angajatorului, ca in unitatile unde nu sunt constituite organizatii sindicale, cel putin o data pe an, sa permita organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor/lucratorilor, la cererea federatiilor sindicale din sectorul de negociere colectiva al unitatii respective, cu invitarea reprezentantilor acestora.

*greva impotriva politicii sociale si economice a Guvernului
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre angajati/lucratori ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care au condus la diminuarea unor drepturi prevazute de contractele/acordurile colective de munca aplicabile la data adoptarii politicilor respective.

O alta noutate o reprezinta si faptul ca somerii au dreptul sa adere sau sa ramana membri de sindicat. De asemenea, membrii cooperatori , agricultorii si lucratorii independenti au dreptul sa constituie un sindicat sau sa adere la unul.

Angajatorii au dreptul sa fie afiliati la mai multe patronate. De asemenea, societatile cooperative, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate, care au calitatea de angajatori, potrivit legii, pot constitui un patronat sau adera la unul.

Sursa: ITM Salaj

(Visited 2,243 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.