Legea 26/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)

In Monitorul Oficial nr.30 din 11 ianuarie 2023 a fost publicata Legea nr.26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Natiobale nr. 16/1996 si a Legii nr.53/2003 (Codul Muncii).

Art. II. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 34, alineatul (6.1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6.1) In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa, faliment sau lichidare conform prevederilor legale in vigoare, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze salariatilor, in termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care sa ateste activitatea desfasurata de acestia, conform prevederilor alin. (5), sa inceteze si sa transmita in registrul general de evidenta a salariatilor incetarea contractelor individuale de munca.”

2. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera s) se introduce o noua litera, lit. s1), cu urmatorul cuprins:
„s1) incalcarea prevederilor art. 34 alin. (6.1), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;”.

(Visited 1,482 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.