ITM: negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati

Intrarea in vigoare, la data de 25 decembrie 2022, a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, publicata in Monitorul Oficial nr.1238/22.12.2022, reprezinta momentul de la angajatorii care au cel putin 10 salariati trebuie sa aiba in vedere o noua obligatie, respectiv cea de negociere colectiva.

Avand in vedere ca negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati/lucratori, precum şi la nivel de sector de negociere colectiva, inseamna includerea in sfera obligatiei de a negocia colectiv si a angajatorilor care au intre 10 si 21 de angajati.

Aceasta obligatie nu inseamna doar disponibilitatea privind negocierea, ci tot ceea ce tine de buna desfasurare a negocierilor (elementele prevazute de art. 98 din Legea dialogului social), inclusiv alte aspecte care vizeaza dreptul angajatilor/lucratorilor de a infiinta un sindicat ori de a-si alege reprezentantii.

Termenul privind initierea negocierii colective care este prevazut in actul normativ se raporteaza la momentul expirarii contractelor existente ori a clauzelor stipulate in actele aditionale la acestea, nefiind precizat un termen in cazul angajatorilor care nu aveau aceasta obligatie pana acum, dar avand in vedere ca legea este deja in vigoare obligatia trebuie indeplinita cat mai curand.

Potrivit dispozitiilor actului normativ, initiativa negocierii colective apartine oricaruia dintre partenerii sociali, insa asta nu elimina obligatia angajatorului in aceasta privinta, care isi poate anunta intentia de a negocia colectiv, prin mijloacele de comunicare stabilite in regulamentul intern.

Angajatorii vor informa angajatii/lucratorii din unitate cu privire la obligatia de a initia negocierea colectiva si vor preciza cele doua variante posibile pentru a incepe negocierea, respectiv infiintarea unei organizatii sindicale sau dreptul de a se inscrie intr-un sindicat infiintat la nivelul sectorului de negociere ori posibilitatea de a-si alege reprezentanti.

De retinut este faptul ca persoanele care au functii de conducere in unitate nu pot fi alese ca reprezentanti ai angajatilor/lucratorilor.

Angajatorul are obligatia de a transmite anuntul privind intentia de incepere a negocierii colective cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acesteia, care trebuie sa cuprinda data, locul si ora stabilite pentru demararea negocierilor.

Durata negocierii este de cel mult 45 de zile, dar cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

In cazul in care negocierea se finalizeaza, contractul colectiv de munca se poate incheia numai pe o perioada determinata, cuprinsa intre 12 şi 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor, o singura data, cu cel mult 12 luni.
Contractele colective de munca la nivel de unitate şi actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa, se depun şi se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca din raza sediului angajatorului.

Un aspect important pe care toti angajatorii, la nivelul carora nu sunt infiintate sindicate, il vor avea in vedere este cel privind obligatia de a permite, cel putin o data pe an, organizarea unei sesiuni de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor/lucratorilor, la cererea federatiilor sindicale din sectorul de negociere colectiva al unitatii respective, cu invitarea reprezentantilor acestora.

Sursa: ITM Salaj

(Visited 2,330 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.