ITM: Noi reguli privind reprezentantii salariatilor

Aspectele ce tin de alegerea si executarea mandatului reprezentantilor salariatilor sunt prevazute de o noua lege, respectiv Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, care stabileste modul in care lucratorii sau salariatii isi pot alege reprezentantii, numarul acestora si obligatia expresa a angajatorilor de a nu interveni in acest proces sau de a-l impiedica.

Reprezentantii sunt persoanele alese conform procedurii din legea dialogului social si mandatate de catre angajati/lucratori sa ii reprezinte.

„La angajatorul la care sunt incadrati minimum 10 angajati/lucratori si la care nu exista sindicat, interesele angajatilor/lucratorilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop”, prevede actul normativ.

Reprezentantii angajatilor/lucratorilor sunt alesi cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al angajatilor/lucratorilor din unitatea respectiva, iar angajatorii nu pot interveni in acest proces.

La solicitarea angajatilor angajatorul va facilita desfasurarea procedurilor de alegere a reprezentantilor prin punerea la dispozitie a unui spatiu, acordarea de timp liber pentru intalniri, etc.

Procedurile sau regulamentul pentru alegerea reprezentantilor se elaboreaza de catre un grup de initiativa format din salariati. Odata stabilite, acestea se comunica angajatorului, care este obligat ca, in termen de 10 zile de la primire, sa informeze toti salariatii din unitate cu privire la continutul acelor proceduri sau regulamente. De asemenea, acest grup de initiativa poate cere consultanta unei federatii sindicale care, prin reprezentant, va putea sa-i sprijine pe angajati in procesul de alegere a reprezentantilor.

Calitatea de reprezentanti al salariatilor o pot avea doar persoanele incadrate in unitate si care au implinit 18 ani.

In privinta numarului reprezentantilor, acesta se poate stabili impreuna cu angajatorul, insa atunci cand nu se ajunge la un acord, actul normativ prevede un numar maxim, stabilit in functie de numarul lucratorilor din unitate, intre 2 reprezentanti, la angajatorii care au sub 100 de angajati/lucratori pana la 6 reprezentanti, la angajatorii care au peste 2000 de angajati/lucratori.

Durata mandatului reprezentantilor este de cel mult doi ani, timp in care este interzisa concedierea lor pentru motive care tin de indeplinirea mandatului.

Important! Persoanele care ocupa functii de conducere si care participa la procesul decizional al conducerii intreprinderii la nivelul unitatii nu pot fi alese ca reprezentanti ai angajatilor.

In sfera atributiilor reprezentantilor intra participarea la elaborarea regulamentului intern si la negocierea contractului/acordului colectiv de munca. In cazul in care constata incalcari ale dispozitiilor legale si ale contractului/acordului colectiv de munca aplicabil, reprezentantii salariatilor pot sa sesizeze inspectoratul teritorial de munca.
Grupul de initiativa consemneaza in procesul-verbal al adunarii generale a salariatilor atributiile reprezentantilor, precum si durata si limitele mandatului lor, iar validarea acestora se face cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total.

Atributiile reprezentantilor salariatilor trebuie sa fie aduse la indeplinire in timpul programului normal de lucru: „Pentru reprezentantii angajatilor/lucratorilor, numarul de ore in cadrul programului normal de lucru, destinat in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit, se stabileste prin contractul/acordul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin negociere directa cu conducerea unitatii”.

Sursa: ITM Salaj

(Visited 3,014 times, 3 visits today)

One Response to ITM: Noi reguli privind reprezentantii salariatilor

  1. Laura N says:

    Buna ziua,
    Referitor la alegerea reprezentantilor, salariatii trebuie sa fie nominalizati de colegi sau isi depun candidatura doar cei interesati?
    Exista interdictie pentru un candidat pentru a se vota pe sine insusi?
    Multumesc pentru eventualele raspunsuri!

Leave a Reply

Your email address will not be published.