Declaratia 112: venituri neimpozabile care se declara (din ianuarie 2023) – noutati aduse prin Ordinul nr.165/7/1272/456/2023

Pe langa veniturile impozabile pe care angajatorii trebuie sa le completeze in D112 in vederea declararii catre ANAF, prin Ordinul comun nr. 165/7/1272/456/2023 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, care se aplica incepand cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023, in anexa 6 – Instructiuni de completare a formularului 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (pct.II. Completarea declaratiei, Anexa nr. 1.2 – Anexa asigurat, Sectiunea E – Date privind impozitul pe venit, E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit si unele contributii sociale obligatorii) se prevede mai nou si obligatia ca incepand cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023, sa se completeze in D112 distinct si o serie de venituri neimpozabile care nu faceau obiectul completarii in D112.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Desi o parte din aceste venituri neimpozabile erau prevazute si in ultimele doua ordine pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a D112, ca urmand sa se declare incepand cu veniturilor aferente lunii ianuarie 2023, prin Ordinul comun nr. 165/7/1272/456/2023 lista a fost completata si cu alte venituri neimpozabile.

Astfel, incepand cu declararea veniturilor asimilate salariilor si a avantajelor impozabile/ neimpozabile, dupa caz, aferente lunii ianuarie 2023 in D112 se vor completa si:

– Randul 8.4. ”Venituri neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) si alin. (4^1) din Codul fiscal, din care:” – se completeaza cu totalul veniturilor din salarii si asimilate salariilor neimpozabile, astfel cum sunt prevazute la art. 76 alin. (4) si (4^1) din Codul fiscal.

– Randul 8.4.1. ”Indemnizatii de delegare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii de delegare care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

– Randul 8.4.2. ”Indemnizatii de detasare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii de detasare care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

– Randul 8.4.3. ”Indemnizatii specifice detasarii transnationale neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele reprezentand indemnizatii specifice detasarii transnationale care sunt acordate in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

– Randul 8.4.4. ”Prestatii suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate neimpozabile, conform art. 76 alin. (2) si alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal”– se completeaza cu suma reprezentand prestatii suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile ulterioare, precum si prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, care se incadreaza in limita plafonului neimpozabil prevazut la art. 76 alin. (2) si, dupa caz, alin. (4^1) din Codul fiscal.

– Randul 8.4.5. ”Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, acordate de persoanele juridice angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un pret preferential la momentul exercitarii acestora, conform art. 76 alin. (4) lit. r) din Codul fiscal” – se completeaza cu valoarea avantajelor. Valoarea avantajelor se determina la momentul exercitarii optiunilor si reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie/valoarea zero, pentru cele acordate cu titlu gratuit si valoarea de piata a titlurilor de participare la momentul exercitarii acestora.

– Randul 8.4.6. ”Contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contributiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana, conform art. 76 alin. (4^1) lit. e) din Codul fiscal” – se completeaza cu suma reprezentand valoarea contributiei la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contributiile la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatul propriu, in limita a 400 euro anual, in luna pentru care se platesc drepturile salariale. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

– Randul 8.4.7. ”Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana, conform art. 76 alin. (4^1) lit. f) din Codul fiscal” – se completeaza cu valoarea primelor de asigurare voluntara de sanatate, precum si cu valoarea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatul propriu, acordata in luna de raportare, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.

– Randul 8.4.8. ”Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, conform art. 76 alin. (4^1) lit. d) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele acordate de angajator salariatului in luna de raportare pentru decontarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca sau in regulamentul intern.

– Randul 8.4.9. ”Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual, conform art. 76 alin. (4^1) lit. h) din Codul fiscal” – se completeaza cu contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si drepturi de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana.

Completarea acestui rand se va efectua incepand cu declararea veniturilor asimilate salariilor si a avantajelor impozabile/neimpozabile, dupa caz, aferente lunii februarie 2023, al caror termen de declarare este 25 martie 2023, respectiv 25 aprilie 2023, pentru contribuabilii care au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

– Randul 8.4.10. ”Contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, conform art. 76 alin. (4^1) lit. b) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele reprezentand contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in alte situatii decat cea prevazuta la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau in calcul numarul de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca sau munca la domiciliu sau se afla in concediu de odihna/medical/delegare. Prin hrana se intelege hrana preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate.

– Randul 8.4.11. ”Cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, conform art. 76 alin. (4^1) lit. c) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele reprezentand cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/luna/persoana.

– Randul 8.4.12. ”Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca, conform art. 76 alin. (4^1) lit. g) din Codul fiscal” – se completeaza cu sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de
munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele sunt acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

savciuc1Autor: Elena Savciuc – expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 3,156 times, 1 visits today)

4 Responses to Declaratia 112: venituri neimpozabile care se declara (din ianuarie 2023) – noutati aduse prin Ordinul nr.165/7/1272/456/2023

  1. VALERIA BUTI says:

    MULTUMIM .FOARTE BUNE INFORMATIILE

  2. Multumim pentru aprecieri!

  3. TUDORITA TAPOREA says:

    Multumim frumos !

  4. ANTONELA ROMAN says:

    Multumim mult! De mare ajutor informatiile analitice pe care le-ati prezentat!

Leave a Reply

Your email address will not be published.