Dosarul personal al salariatului – actualizat februarie 2023 (model declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare)

Atentie! Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizata 2023, va prezinta actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 78 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

De ce sa achizitionati lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?

* aflati ce prevede legislatia in vigoare cu privire la dosarul personal al salariatului;

* aflati ce documente trebuie sa contina dosarul;

* gasiti 78 de modele si formulare necesare care au trecut testul a zeci de controale ITM, cu indicatii pentru a fi completate corect;

* aveti siguranta intocmirii unor documente complete, care respecta prevederile legale actualizate la zi;

* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

Lucrarea a fost actualizata in 23.02.2023, dupa cum urmeaza:
– A fost actualizat paragraful privind instanta competenta pentru contestarea masurii dispuse de angajator din modelele de decizii prezentate in lucrare, in baza prevederilor Codului muncii coroborat cu prevederile Codului de procedura civila, avand in vedere abrogarea Legii nr.62/2011.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare.
– Au fost renumerotate o serie de modele de documente.

“Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare” – cuprins:
I. Dosarul personal al salariatului – o obligatie a angajatorului
II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare
III. Dosarul personal al salariatului – continut dosar
IV. Dosarul personal al salariatului – acces la dosar
V. Dosarul personal al salariatului – modele si formulare necesare
1. Cerere de angajare
2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
6. Contract individual de munca (model cadru)
7. Contract individual de munca (model complex)
8. Fisa postului (model cadru)
9. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
10. Fisa de evaluare a performantelor
11. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
12. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
13. Act aditional la contractul individual de munca (model general)
14. Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
15. Act aditional la contractul individual de munca – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca
16. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
17. Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
18. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
19. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare
20. Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
21. Cerere de reluare a activitatii
22. Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
23. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
24. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
25. Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
26. Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
27. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
28. Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie
29. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie
30. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
32. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
33. Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
34. Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
35. Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
36. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
37. Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
38. Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
39. Adeverinta de vechime in munca
40. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
41. Nota de lichidare
42. Declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
44. Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
45. Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
46. Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
47. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
48. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
49. Declaratie pe propria raspundere asigurat
50. Declaratie pe propria raspundere coasigurat
51. Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
52. Declaratie privind folosirea autovehiculului
53. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
54. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
55. Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara
56. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca
57. Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
58. Cerere de concediu odihna
59. Cerere de concediu fara plata
60. Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
61. Cerere de concediu pentru formare profesionala
62. Cerere de concediu pentru crestere copil
63. Cerere de concediu paternal
64. Cerere de concediu de ingrijitor
65. Adeverinta salariat (model general)
66. Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate (model cadru)
67. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
68. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
69. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
70. Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
71. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
72. Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
73. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
74. Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
75. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
76. Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
77. Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)
VI. Istoric actualizari
VII. Baza legala

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,270 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.