HG nr.171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectiva si a codurilor CAEN aferente acestora

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 184 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1
(1) Prezenta hotarare are ca obiect stabilirea sectoarelor de negociere colectiva si a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, prevazute in Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.
(2) Sectoarele de negociere colectiva si codurile CAEN aferente acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2
(1) Incadrarea intr-un sector de negociere colectiva a unitatii definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social se realizeaza conform codului CAEN principal de activitate.
(2) In cazul in care unele activitati se regasesc in mai multe sectoare de negociere colectiva, angajatorii pot solicita incadrarea intr-unul dintre aceste sectoare a unitatii de la alin. (1), daca au codul CAEN principal intr-unul dintre sectoarele respective.
(3) Procedura de incadrare a unitatii in sectoarele prevazute la alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Articolul 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Consulta lista sectoarele de negociere colectiva

(Visited 509 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.