Regulament intern: model si documente conexe – lucrare actualizata in 29.03.2023 (Legea nr.52/2023 si HG nr.1577/2022)

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.

Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.
Regulamentul intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili propriile reguli in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

Lucarea Regulament intern: model si documente conexe a fost actualizatata in 29.03.2023, dupa cum urmeaza: :
– Au fost aduse completari modelului de regulament intern prin adaugarea a doua noi zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, 6 si 7 ianuarie, in baza Legii nr.52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
– Au fost aduse cateva completari modelului de regulament intern cu privire la dreptul tatalui copilului de a beneficia de restul concediului neefectuat de catre mama, in cazul in care survine decesul mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, in baza HG nr.1577/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin HG nr. 244/2000.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Regulament intern: model si documente conexe – cuprins:

I. Regulamentul intern – reglementare

II. Regulamentul intern – dispozitii generale
2.1 Categorii de dispozitii ce trebuie sa se regaseasca in regulamentul intern
2.2 Consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor
2.3 Sesizarea instantei cu privire la regulamentul intern
2.4 Data de la care regulamentul intern produce efecte
2.5 Contraventii prevazute pentru lipsa regulamentului intern
2.6 Contraventii prevazute pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern

III. Model decizie de punere in aplicare a regulamentului intern

IV. Model de regulament intern
Modelul de regulament intern are urmatorul cuprins:
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor
Sectiunea I. – Drepturile si obligatiile angajatorului
Sectiunea II. – Drepturile si obligatiile salariatilor
Capitolul III. Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de concedii si zile
libere
Sectiunea I. – Reguli privind organizarea timpului de munca
Sectiunea II. – Reguli privind acordarea de concedii si zile libere
Capitolul IV. Reguli privind salarizarea
Capitolul V. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
Sectiunea I. – Reguli obligatorii la angajare
Sectiunea II. – Reguli obligatorii pe durata executarii contractului individual de munca
Sectiunea III. – Reguli obligatorii la incetarea contractului individual de munca
Capitolul VI. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca
Capitolul VII. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii
Sectiunea I. – Reguli generale de nediscriminare si respectarea demnitatii salariatilor
Sectiunea II. – Reguli privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
in relatiile de munca
Sectiunea III. – Reguli privind protectia maternitatii la locul de munca
Capitolul VIII. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
Capitolul IX. Reguli referitoare la procedura disciplinara
Capitolul X. Procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor
Capitolul XI. Contractul individual de munca
Sectiunea I. – Incheierea si executarea contractului individual de munca
Sectiunea II. – Modificarea contractului individual de munca
Sectiunea III. – Suspendarea contractului individual de munca
Sectiunea IV. – Incetarea contractului individual de munca si reguli referitoare la preaviz in cazul concedierii si demisiei
Sectiunea V. – Contractul individual de munca pe durata determinata
Sectiunea VI. – Contractul individual de munca cu timp partial
Sectiunea VII. – Contractul individual de munca la domiciliu
Sectiunea VIII. – Contractul individual de munca pentru activitatea de telemunca
Sectiunea VIX. – Nulitatea contractului individual de munca
Capitolul XII. Criteriile si procedura de evaluare profesionala a salariatilor
Capitolul XIII. Protectia datelor cu caracter personal
Capitolul XIV. Procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca
Capitolul XV. Formarea profesionala a salariatilor
Capitolul XVI. Dispozitii finale

V. Model documente anexa la regulamentul intern
1. – Model declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
2. – Model tabel privind luarea la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
3. – Model fisa de evaluare a performantelor

VI. Model decizie de modificare a regulamentului intern

VII. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

VIII. Istoric actualizari

IX. Baza legala

savciuc1Autor: Elena Savciuc – expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 2,575 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.