Daily Archives: 03/05/2023

Dosarul personal al salariatului: continut dosar (info utile)

Potrivit art.7 alin.(2) din HG nr.905/2017, dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
– actele necesare angajarii;
– contractul individual de munca;
– actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
– acte de studii/certificate de calificare;
– orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registrul general de evidenta a salariatilor.