Durata concediului de acomodare a fost majorata de la un an la doi ani, prin Legea nr.70/2023

Prin Legea nr.70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, publicata in Monitorul Oficial nr.265 din 30 martie 2023, in vigoare din 2 aprilie 2023, durata concediului de acomodare a fost majorata de la un an la doi ani.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, actualizat la zi
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile, actualizat la zi

Potrivit noilor prevederi, adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, din activitati independente, drepturi de autor ori activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara.

Concediul de acomodare se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul.

Astfel, in baza cererii prezentate de salariat pentru concediul de acomodare, angajatorul va suspenda contractul de munca in baza prevederilor art.51 alin.(1) lit.g) din Codul muncii.

Suspendarea contractul de munca se inregistreaza in Revisal, cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii, potrivit art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Iar potrivit art.106 din Legea nr.273/2004, angajatorul are obligatia de a aproba concediul de acomodare solicitat de salariat.

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe perioada concediului de acomodare, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Pe durata concediului de acomodare, persoanele care adopta un copil pot primi si o indemnizatie lunara in cuantum lunar de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei. Indemnizatia nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinta, in timp ce cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie de acomodare adopta unul sau mai multi copii, intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, daca din calculul indemnizatiei prevazute mai sus rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru concediul de acomodare mai mic decat cuantumul indemnizatiei cuvenite anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru concediul de acomodare primita pentru copilul adoptat anterior.
Pentru a beneficia de indemnizatie, pe langa documenele prezentate mai sus, persoana indreptatita va prezenta si si dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.

Cererea pentru concediul de acomodare se depune la angajator, iar cererea si documentele doveditoare pentru obtinerea indemnizatiei se inregistreaza la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.

Persoanele care solicita concediu de acomodare si indemnizatia nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate in baza art. 2 si 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 710 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.