ITM: Noi modificari privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Hotararea Guvernului nr.302/2023 aduce o serie de modificari la Normele metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 337/2017.

Noul act normativ stabileste ca intreprinderile europene care detaseaza in Romania vor putea desemna si o alta persoana in relatia cu autoritatile, nu doar reprezentantul legal sau un salariat detasat in tara, inlocuind sintagma „reprezentant legal” cu „persoana desemnata”.

Ca urmare, persoana desemnata de catre intreprindere sa asigure legatura cu autoritatile competente din Romania are obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, documentele necesare realizarii controlului privind respectarea conditiilor de munca prevazute de Legea nr.16/2017.

Reamintim intreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca ca au obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea o declaratie privind detasarea transnationala a salariatilor, in limba romana, cel tarziu anterior inceperii activitatii, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la norme ( H.G. nr. 337/2017).

De asemenea, orice modificare a elementelor prevazute in anexa nr. 1, trebuie comunicate inspectoratului teritorial de munca cel tarziu in ziua producerii modificarii .

In cazul in care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, aceasta poate fi prelungita pana la 18 luni, numai daca intreprinderea transmite o notificare motivata la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala presteaza activitatea salariatii detasati, cel tarziu in ziua anterioara implinirii termenului de 12 luni, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la norme ( H.G. nr. 337/2017).

Anexele 1 si 2 care fac parte integranta din Normele de aplicare a Legii nr. 16/2017 (H.G. nr. 337/2017) se gasesc in format editabil pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj : www.itmsalaj.ro la sectiunea Formulare din domeniul Relatii de Munca.

Sursa: ITM Salaj

(Visited 348 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.