Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare (EDITABILA)

Inspectorii de munca, in caz de control, va pot amenda pentru lipsa unor documente sau pentru intocmirea incorecta a acestora. In plus, nerespectarea de catre angajator a procedurilor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si in ceea ce priveste continutul documentelor intocmite, poate duce la nulitatea masurilor luate, constatata de instanta.

Avand in vedere aceste aspect, va punem la dispozitie o declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare.

Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare

Subsemnatul/a…………………………………………… , cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale, prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale.

I. Datele personale ale salariatului:
Nume si prenume …………………………………, cu domiciliul actual in localitatea ………………….., str. ……………………., nr. ………., judetul/sectorul ……………….……, CNP ………………….. , act identitate ……………., serie …….., numar …………….. telefon …………………………………………, adresa e-mail: ……………………………………… .
II. Declar ca medicul de familie la care sunt inscris apartine de Casa de Sanatate …………………. .
III. Declar ca sunt/nu sunt, am fost/nu am fost cercetat penal si sunt/nu sunt inscris in cazierul judiciar.
IV. Declar ca sunt/nu sunt inregistrat la AJOFM …………………/ALOFM Sector …….. si obtin/nu obtin indemnizatie de somaj.
V. Declar ca am incetat activitatea la ultimul angajator la data de ………………./in luna ………. anul ……./desfasor activitate si la alt/alti angajatori cu contract de munca, iar programul de munca nu se suprapune cu programul de munca de la alt/alti angajatori.
VI. In vederea stabilirii deducerii personale care se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, declar functia de baza la SC …………………………. SRL / la alt angajator.
VII. Declar ca am persoane in intretinere (I) / coasigurati (C):
Nume si prenume: ……………………………., CNP………………………..-grad rudenie…………… I / C
Nume si prenume: ……………………………., CNP ………………………-grad rudenie ………….. I / C
Nume si prenume: …………………………….., CNP ………………………-grad rudenie …………. I / C
VIII. Declar ca sunt /nu sunt persoana cu dizabilitati/persoana invalida gradul III, careia prin lege i se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi.

Ma oblig sa anunt angajatorul in cazul in care vor interveni schimbari in situatia comunicata si sa prezint documente justificative in termen de cel mult …… zile de la modificarea intervenita.

Data ………………… Semnatura …………………

Extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
*Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 2,092 times, 8 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.