Directiva (UE) 2023/970: Egalitatea de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare intre barbati si femei prin transparenta salariala

Directiva(UE) 2023/970 a Parlamentului European si a Consiliului din 10 mai 2023 de consolidare a aplicarii principiului egalitatii de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare intre barbati si femei prin transparenta salariala si mecanisme de asigurare a respectarii legii a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L132/21 din 17 mai 2023 si trebuie transpusa de statele membre, inclusiv Romania, pana la 7 iunie 2026.

Directiva (UE) 2023/970 stabulete cerintele minime menite sa consolideze aplicarea principiului egalitatii de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare intre barbati si femei, precum si interzicerea discriminarii, in special prin transparenta salariala si mecanisme consolidate de asigurare a respectarii legii.

Directiva (UE) 2023/970 se aplica angajatorilor din sectorul public si din sectorul privat. Se aplica tuturor lucratorilor care au un contract de munca sau un raport de munca.

In sensul directive, se aplica urmatoarele definitii:
– „remuneratie” inseamna salariul sau plata obisnuita de baza sau minima si orice alt avantaj, platite direct sau indirect, in numerar sau in natura (componente complementare sau variabile) de catre angajator unui lucrator pe motivul incadrarii in munca a acestuia din urma;
– „nivel de remunerare” inseamna remuneratia anuala bruta si remuneratia orara bruta corespunzatoare;
– „diferenta de remunerare intre femei si barbati” inseamna diferenta dintre nivelurile medii de remunerare intre lucratorii de sex feminin si cei de sex masculin ai unui angajator, exprimata ca procent din nivelul mediu de remunerare a lucratorilor de sex masculin;

Directiva (UE) 2023/970 trebuie transpusa in legislatia nationala pana pe 7 iunie 2026. De la momentul transpunerii directivei, angajatorii din Romania:
– Trebuie sa dispuna de structuri de remunerare care sa asigure egalitatea de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare.

– Trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor, intr-un mod usor accesibil, criteriile care sunt utilizate pentru determinarea nivelurilor de remunerare si a evolutiei remuneratiei.

Structurile de remunerare permit sa se evalueze daca lucratorii se afla intr-o situatie comparabila in ceea ce priveste valoarea muncii, pe baza unor criterii obiective, neutre din punctul de vedere al sexului, convenite impreuna cu reprezentantii lucratorilor, atunci cand acestia exista.

Criteriile respective nu se bazeaza, direct sau indirect, pe sexul lucratorilor. Acestea includ competentele, efortul, responsabilitatea si conditiile de munca si, daca este cazul, orice alti factori care sunt relevanti pentru postul sau locul de munca specific.

Acestea se aplica in mod obiectiv, neutru din punctul de vedere al sexului, excluzand orice discriminare directa sau indirecta pe criterii de sex.

!!! Directiva prevede ca statele membre ii pot scuti pe angajatorii cu mai putin de 50 de lucratori de obligatia legata de evolutia remuneratiei. Evolutia remuneratiei se refera la procesul prin care un lucrator trece la un nivel de remunerare superior.

– Trebuie sa asigure transparenta salariala inainte de angajare.

Candidatii la ocuparea unui loc de munca vor avea dreptul de a primi, de la angajatorul potential, informatii cu privire la:
a) nivelul initial de remunerare sau intervalul aferent acesteia, stabilit pe baza unor criterii obiective, neutre din punctul de vedere al sexului, care urmeaza sa fie atribuit pentru postul in cauza; si
(b) dupa caz, clauzele relevante ale conventiei colective de munca aplicate de angajator in legatura cu postul respectiv.

– Nu va solicita din partea candidatilor informatii cu privire la istoricul lor salarial in cursul raporturilor lor de munca curente sau anterioare.

– Se va asigura ca anunturile de posturi vacante si denumirile locurilor de munca sunt neutre din punctul de vedere al sexului si ca procesele de recrutare se deruleaza in mod nediscriminatoriu, astfel incat sa nu submineze dreptul la egalitatea de remunerare.

– Trebuie sa informeze anual toti lucratorii despre dreptul lor de a primi informatii cu privire la propriul nivel de remunerare si la nivelurile medii de remunerare defalcate in functie de sex, pentru categoriile de lucratori care presteaza aceeasi munca ca ei sau o munca de aceeasi valoare ca a lor, precum si ce trebuie sa faca pentru a-si exercita acest drept.

!!! Lucratorii vor avea dreptul de a solicita si a primi, in scris, informatii cu privire la propriul nivel de remunerare si la nivelurile medii de remunerare, defalcate in functie de sex, pentru categoriile de lucratori care presteaza aceeasi munca ca ei sau o munca de aceeasi valoare ca a lor, prin prin intermediul reprezentantilor lucratorilor, in conformitate cu dreptul intern si/sau cu practicile nationale. De asemenea, vor avea posibilitatea de a solicita si de a primi informatiile prin intermediul unui organism de promovare a egalitatii.

Daca informatiile primite sunt inexacte sau incomplete, lucratorii vor avea dreptul de a solicita, personal sau prin intermediul reprezentantilor lucratorilor, clarificari si informatii suplimentare si rezonabile in legatura cu oricare dintre datele furnizate, precum si de a primi un raspuns motivat.

– Sa furnizeze lucratorilor informatiile solcitate cu privire la remunerare intr-un termen rezonabil, dar, in orice caz, in termen de doua luni de la data formularii cererii.

– Nu vor putea folosi clauze contractuale care limiteaza posibilitatea lucratorilor de a divulga informatii despre remuneratia lor.

– Vor putea solicita lucratorilor care au obtinut informatii cu privire la remuneratie altele decat cele referitoare la propria remuneratie sau propriul nivel de remunerare, sa nu utilizeze informatiile respective in alt scop decat pentru a-si exercita dreptul la egalitatea de remunerare.

Directiva(UE) 2023/970 poate fi consultata aici.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
*Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 378 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.