Legea 241/2023: angajatii care au copii de pana la 11 ani pot lucra de acasa 4 zile pe luna

Legea nr.241 din 20 iulie 2023 pentru completarea legii nr.53/2003 – Codul muncii
Emitent: Parlamentul Romaniei
Publicat in Monitorul Oficial nr.673 din 21 iulie 2023

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Dupa articolul 118 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 118^1
(1) La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca, in conditiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiilor in care natura sau felul muncii nu permite desfasurarea activitatii in astfel de conditii.
(2) In situatia in care ambii parinti sau reprezentati legali sunt salariati, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte sau reprezentant legal, din care sa rezulte faptul ca, pentru aceeasi perioada, acesta nu a solicitat concomitent desfasurarea activitatii in regim de munca la domiciliu sau telemunca. In cazul in care parintele sau reprezentantul legal se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte sau reprezentant legal nu este necesara.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 81/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa dispuna de toate mijloacele necesare indeplinirii atributiilor care le revin potrivit fisei postului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

(Visited 800 times, 1 visits today)

One Response to Legea 241/2023: angajatii care au copii de pana la 11 ani pot lucra de acasa 4 zile pe luna

  1. Tunde says:

    Buna ziua,

    In Revisal se opereaza AA privind munca la domiciliu de 4 zile/luna?

Leave a Reply

Your email address will not be published.