Monthly Archives: August 2023

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor – actualizata prin Ordinul nr.2044/2023

Amintim ca Procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor, stabilita prin Ordinul MF nr. 1528/2022, a fost actualizata recent prin Ordinul nr.2044/2023, publicat in Monitorul Oficial nr.607 din 3 iulie 2023.

Abaterea disciplinara (info utile)

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici (art.247 alin.(2) din Codul muncii, republicat).

ITM: munca la domiciliu (info utile)

In conformitate cu dispozitiile art. 108 si urmatoarele din Legea nr.53 / 2003 – Codul Muncii, sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin.

Salarizarea in sectorul privat – ghid practic, actualizata august 2023. Vezi aici care sunt modificarile

Lucrarea Salarizarea in sectorul privat – ghid practic, actualizata 2023, vine in ajutorul specialistilor in salarizare, angajatorilor, contabililor cu informatii utile, cu prezentarea bazei legale, cu solutii, sfaturi, raspunsuri la probleme din activitatea de salarizare.

Modelul de certificat de concediu medical a fost actualizat prin Ordinul nr.2387/554/2023

Prin Ordinul comun (MS si CNASS) nr.2387/554/2023 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul nr.1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in Monitorul Oficial nr.662 din 19 iulie 2023, in vigoare de la data publicarii, modelul de certificat de concediu medical a fost actualizat, dupa cum urmeaza:

Regulament intern, actualizat in baza Legii nr.241/2023

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.

Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.

Modificarea contractului de munca in contract de telemunca se inregistreaza in Revisal? Afla aici raspunsul

Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.3 ca activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

ITM: Munca de acasa pentru salariatii parinti (info utile)

In situatia in care tipul activitatii desfasurate le permite asta, salariatii parinti care au copii cu varsta de pana la 11 ani pot cere sa lucreze de acasa patru zile pe luna, conform unei noi reglementari.

Revisal: Afla cum se face radierea in cazul in care un contract a fost introdus eronat

Registrul general de evidenta a salariatilor, cunoscut in practica si sub denumirea de Revisal, a fost stabilit cu scopul de a inlocui carnetele de munca reglementate de Decretul nr.92/1976, abrogat la 1 ianuarie 2011.