Modificarea contractului de munca in contract de telemunca se inregistreaza in Revisal? Afla aici raspunsul

Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.3 ca activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent.

Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Regulament intern: model si documente conexe
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Concedii medicale – ghid practic

Iar potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.81/2018, contractul individual de munca se incheie si se modifica, dupa caz, pentru salariatii care desfasoara activitatea de telemunca, in conditiile prevazute de Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin urmare, modificarea contractului de munca in contract de telemunca se face prin acordul de vointa al partilor, deci prin act aditional la contractul de munca. Iar HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor prevede la art.4 alin.(2), cu trimitere la art.3 alin.(2) lit.e), ca orice modificare a tipului contractului individual de munca se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 433 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.