Modelul de certificat de concediu medical a fost actualizat prin Ordinul nr.2387/554/2023

Prin Ordinul comun (MS si CNASS) nr.2387/554/2023 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul nr.1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in Monitorul Oficial nr.662 din 19 iulie 2023, in vigoare de la data publicarii, modelul de certificat de concediu medical a fost actualizat, dupa cum urmeaza:

Elena Savciuc a mai publicat si:
Regulament intern: model si documente conexe
Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
Concedii medicale – ghid practic

1. La rubrica „Urgenta medico-chirurgicala/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii“, sintagma „Data/Semnatura“ s-a inlocuit cu sintagma „Data/Semnatura/Parafa“.

2. Codul de indemnizatie 09 „Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani“, de pe versoul formularului, s-a inlocuit cu codul de indemnizatie 09 „Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 12 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani“.

Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a Ordinului nr.2387/554/20023 se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent.

Medicii care elibereaza medicale pe codul de indemnizatie 09, pe formularele neactualizate, trebuie sa inscrie in rubrica „Observatii“ – „09 Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 12 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani …. 85%“, utilizand semnatura si parafa.

Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,136 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.