Procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor – actualizata prin Ordinul nr.2044/2023

Amintim ca Procedura de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor, stabilita prin Ordinul MF nr. 1528/2022, a fost actualizata recent prin Ordinul nr.2044/2023, publicat in Monitorul Oficial nr.607 din 3 iulie 2023.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*Regulament intern: model si documente conexe
*Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic

Modificarile si completarile aduse Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor au in vedere corelarea cu prevederile OG nr. 16/2022 si cele ale OUG nr. 168/2022 si vizeaza in principal urmatoarele:

*Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, este de 4.000 lei lunar.

*Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, facilitatilor fiscale se acorda numai persoanelor fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

*In vederea aplicarii facilitatilor fiscale, in cazul contractelor individuale de munca cu norma intreaga, veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 4.000 de lei lunar.

*Salariul minim brut pe tara de 4.000 de lei lunar este stabilit proportional cu castigul salarial brut de baza pentru un program de lucru in medie de 165,333 de ore pe luna.

*Pentru salariatii care au incheiate contracte de munca cu timp partial, facilitatile fiscale se acorda numai daca venitul brut lunar din salarii si asimilate salariilor este calculat proportional cu salariul brut de incadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

*In situatia in care o persoana fizica realizeaza venituri, in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, incheiate potrivit legii, in aceeasi luna, la acelasi angajator, in vederea acordarii facilitatilor fiscale se verifica mai intai daca fiecare contract individual de munca respecta conditia prevazuta la art. 60 pct. 5 lit. c) prima teza din Codul fiscal, respectiv daca venitul brut este calculat la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 4.000 de lei lunar, in cazul contractului individual de munca cu norma intreaga, sau daca venitul brut lunar este calculat proportional cu salariul brut de incadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi, in cazul contractului individual de munca cu timp partial. Pentru acordarea facilitatilor fiscale, veniturile aferente contractelor individuale de munca care respecta conditia de raportare la 4.000 de lei se cumuleaza. In acest caz, facilitatile fiscale se acorda pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor care cumulate nu depasesc plafonul prevazut la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal. Pentru partea care depaseste acest plafon nu se acorda facilitatile fiscale.

*Pentru veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate in baza unui contract individual de munca, mai mici de 4.000 de lei/luna, facilitatile fiscale se acorda numai daca este indeplinita conditia ca acestea sa fie calculate la un salariu brut de incadrare cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, de minimum 4.000 de lei lunar, pentru un program de lucru in medie de 165,333 de ore pe luna.

*Revizuirea reglementarii privind acordarea facilitatilor fiscale in sectorul constructii in ceea ce priveste conditia referitoare la calculul cifrei de afaceri, in sensul in care raportarea are in vedere doar informatii din anul curent.

*Revizuirea modalitatii de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala, prin raportare in cazul ambilor indicatori la activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei.

*Acordarea facilitatilor fiscale constituie responsabilitatea angajatorului.

Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 430 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.