Ordinului nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile a fost modificat si completat prin Ordinul nr.1447/2023

Amintim ca prin Legea nr.36/2023 au fost aduse modificari art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, articol care prevede pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, printre care regasim si statele de salarii.

Astfel, incepand cu data de 15 ianuarie 2023, art.25 din Legea nr.82/1991 prevede urmatoarele:
„Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 5 ani calculati de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite, inclusiv pentru statele de salarii.”

Ca urmare, recent, au fost aduse modificari si completari si Ordinului (MF) nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, prin Ordinul (MF) nr.1447/2023, care privesc si statele de salarii, dupa cum urmeaza:

– Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din legea contabilitatii timp de 5 ani calculati de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

– Se abroga prevederea care stabilea ca termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pastrare a registrelor si a celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

– Se introduce o noua prevedere care stabileste ca reconstituirea prevazuta de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se afla in termenul de pastrare prevazut de legea contabilitatii.

Mentionam ca si Codul muncii prevede la art.168 alin.(2) ca statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

(Visited 539 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.