Modificari si completari importante aduse prevederilor privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care se aplica din 19.09.2023

Amintim ca prin OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr.1173 din 7 decembrie 2022, au fost aduse o serie de modificari si completari cu privire la concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. OUG nr.164/2022 transpune in legislatia nationala Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE.

Elena Savciuc si:
*Regulament intern: model si documente conexe
*145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic

Insa OUG nr.164/2022 prevede ca noile reglementari vor intra in vigoare de la data actualizarii normelor de aplicare a OUG nr.111/2010 care, potrivit art.II din OUG nr.164/2022, urmau sa fie actualizate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, cu exceptia prevederilor de la punctul 13, care se aplica dupa 30 de zile de la aceasta data.

Insa, HG (nr.865/2023) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, aprobate prin HG nr. 52/2011, a fost publicata in Monitorul Oficial abia in data de 19 septembrie 2023 (nr.844). Prin urmare, atat modificarile si completarile aduse OUG nr.111/2010 prin OUG nr.164/2022, cat si modificarile si completarile aduse Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 au intrat in vigoare din data de 19 septembrie 2023.

Printre modificarile si completarile aduse OUG nr. 111/2010 prin OUG nr.164/2022 si Normelor de aplicare, de care trebuie sa tina cont angajatorii, enumeram:

*Se extinde perioada netransferabila de concediu pentru cresterea copilului in cazul parintelui care nu a solicitat initial acest drept, de la cel putin 1 luna la cel putin 2 luni din perioada totala a concediului, daca ambii parinti indeplinesc conditiile legale. In situatia in care celalalt parinte nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului pentru cel putin 2 luni, desi indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acestuia.

*Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul propriu la concediul de crestere a copilului de cel putin doua luni, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda sau, dupa caz, inceteaza.

*In situatia in care persana care a solicitat initial concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului opteaza pentru concediu fara plata, pe durata concediului celuilat parinte, cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta. Persoanele care se afla in concediu fara plata au obligatia sa comunice in scris agentiei teritoriale aceasta optiune, odata cu solicitarea celuilalt parinte sau celeilalte persoane indreptatite a dreptului la indemnizatie. Comunicarea va fi insotita, in mod obligatoriu, de adeverinta eliberata de angajator conform careia persoana se afla in concediu fara plata sau, dupa caz, de declaratia pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri supuse impozitului, in perioada in care celalalt parinte sau cealalta persoana indreptatita beneficiaza de dreptul propriu la indemnizatie.

*In situatia in care persoana indreptatita solicita stimulentul de insertie cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, prevederile privind luna tatalui nu se mai aplica. In cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a genera dreptul la concediu, perioada de 3 luni prevazuta anterior se majoreaza cu cate 2 luni pentru fiecare copil, incepand cu al doilea.

* Se majoreaza nivelul veniturilor supuse impozitului ce poate fi obtinut de parinte in decursul unui an calendaristic, in perioada concediului pentru cresterea copilului, de la 5 la 8 ori cuantumul minim al indemnizatiei minime pentru cresterea copilului.

*Se introduce obligatia angajatului sa anunte angajatorul, cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea concediului de maternitate sau, dupa caz, inainte de data estimata de incepere a concediului pentru cresterea copilului, de intentia de a-si exercita dreptul la concediul pentru cresterea copilului prin depunerea unei cereri in format letric sau electronic, in care sa precizeze perioada preconizata a concediului pentru cresterea copilului. In cazul in care persoana indreptatita nu precizeaza in cererea de acordare a concediului perioada preconizata, angajatorul aproba cererea pentru perioada maxima a concediului pentru cresterea copilului.

*Se mentine obligatia angajatorul de a aproba concediul pentru cresterea copilului, fara sa se regaseasca si prevederea ca perioada de acodare se stabileste de comun acord cu angajatorul.

*Se mentine obligatia persoanei indreptatite care are calitatea de salariat si care se intoarce la activitatea profesionala sa anunte, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu, fara sa se mai faca referire la reluarea activitatii pentru obtinerea stimulentului de insertie.

*Se prevede suspendarea sau incetarea platii idenmnizatiei in cazul in care certificatul de incadrare in grad de handicap expira in perioada concediului de crestere a copilului. In situatia in care se constata ca certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului este expirat, plata indemnizatiei se suspenda pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna urmatoare celei in care a expirat certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului. Neprezentarea unui nou certificat de incadrare in grad de handicap in termenul de 3 luni conduce la incetarea dreptului. In situatia reincadrarii copilului in grad de handicap in perioada de suspendare plata indemnizatiei se reia, incepand cu ziua urmatoare reincadrarii in grad de handicap.

*Se prevede recalcularea cuantumului idemnizatiei in cazul in care se obtin venituri suplimentare, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, din hotarari judecatoresti/adeverinte sau acte de rectificare a veniturilor.

*Se prevede ca la data reluarii activitatii i se aplica prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, beneficiind de conditii care nu ii sunt mai putin favorabile, precum si de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul daca nu ar fi efectuat concediul.

*Se prevede ca drepturile in legatura cu locul de munca dobandite de persoana indreptatita la data aprobarii concediului pentru cresterea copilului sau care sunt in curs de a fi dobandite la data la care incepe concediul se mentin pe toata durata concediului si se aplica si dupa incetarea acestuia, in conditiile prevazute de legislatia in baza careia aceste drepturi au fost acordate, de contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca.

*Se introduce concediul de acomodare ca si perioada asimilata pentru dobandirea dreptului la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului.

*Se prevede ca in cazul persoanelor care realizeaza, in aceeasi luna, venituri atat in tara, cat si in statele UE care aplica Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, dar fara suprapunerea perioadelor de activitate, sa se ia in calcul, la acordarea dreptului la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului sumele obtinute in ambele tari.

Prevederile art. I pct. 8 din OUG nr.164/2022 se aplica pentru persoanele care au depus cereri incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II, precum si pentru persoanele care au depus cereri anterior intrarii in vigoare a hotararii si care nu au fost solutionate pana la aceasta data.

OUG nr.164/2022 poate fi consultata aici

HG nr.865/2023 poate fi consultata aici
savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,302 times, 1 visits today)

One Response to Modificari si completari importante aduse prevederilor privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care se aplica din 19.09.2023

  1. Badic Anca says:

    Mulțumim pentru informații!

    Ce varianta de concediu a tatalui(o luna sau doua) se aplica in situatia in care o mamica revine la serviciu la varsta de 1 an si 11 luni a copilului (copilul implineste 2 ani in data de 2.11.2023).

    Mamica se teme ca va ramane fara indemnizatie pentru luna septembrie, avand in vedere ca normele s au publicat pe 19 septembrie iar la munca va reveni pe. 2.10.2023.

    Mulțumesc in avans!

Leave a Reply

Your email address will not be published.