ANAF: clarificari privind salariul minim valabil pentru calculul contributiilor sociale datorate de persoanele fizice in anul 2023

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor urmatoarele precizari referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate avand in vedere ca in anul 2023 se aplica, pentru perioada ianuarie-septembrie, salariul minim de 3.000 lei, iar pentru perioada octombrie-decembrie, salariul minim de 3.300 lei:

Referitor la contributia de asigurari sociale (CAS):
Conform prevederilor art. 151 alin.(10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, ”contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare o activitate independenta si/sau sa realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuala, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligati sa depuna declaratia prevazuta
la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data depunerii declaratiei.”

Potrivit alin.(13) al aceluiasi articol, recalcularea plafonului anual este reglementata prin trimitere la art. 148 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv prin raportate la plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara sau de cel putin 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice estimative (25 mai 2023).

Referitor la contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS):
In baza prevederilor art.174 alin.(10) din Codul fiscal, ”persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim
brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120”.

Pentru stabilirea de catre contribuabil a contributiilor sociale obligatorii datorate se utilizeaza, potrivit prevederilor art. 148 si art.170 din Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, salariul minim brut pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 din Codul fiscal (declaratia unica estimativa).

Astfel, avand in vedere ca normele instituite de art. 151 si art. 174 din Codul fiscal mentin referinta la prevederile art. 148, respectiv ale art. 170 ale acelasi act normativ, din coroborarea dispozitiilor legale invocate rezulta ca baza de calcul reprezinta o baza anuala care se raporteaza la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice estimative, respectiv 25 mai 2023.

Sursa: AJFP Vrancea

(Visited 761 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.