Noi masuri fiscale cu impact asuprea relatiilor de munca (Legea nr.296/2023)

Prin Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, publicata in Monitorul Oficial nr.977 din 27 octombrie 2023, se aduc modificari importante Codului fiscal. Iar printre noile masuri fiscale regasim si masuri cu impact asupra relatiilor de munca.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

Va prezentam mai jos modificarilor aduse Codului fiscal de care trebuie sa tina cont angajatorii:

1. Venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator
– Se limiteaza aplicabilitatea scutirii impozitului pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), pana la 31 decembrie 2028 inclusiv, ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, al ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului educatiei si al ministrului finantelor (a se vedea Ordinul nr.20463/3964/967/1415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator).

Scutirea se aplica la locul unde se afla functia de baza, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, dupa caz.

Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale.

– Se reduce contributia de asigurari sociale cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004 (pilon II). Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.

*Prin modificarile recente s-a eliminat procentul de 3,75% de reducere a contributiei de asigurari sociale, acesta a fost inlocuit de “punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004”. Pentru anul 2023 cota de contributie pentru pilonul II de pensii este de 3.75%, deci reducerea contributiei este de la 25 la 21.25%. De la 1 ianuarie 2024 cota de contributie pentru pilonul II de pensii urmeaza sa creasca la 4.75%, daca nu vor aparea alte modificari, iar contributia de asigurari sociale se va reduce de la 25% la 20.25%.

Angajatii pot opta pentru plata cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat (pilon II).  Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea.

Aceste masuri de aplica incepand cu veniturile lunii noiembrie 2023.

2. Venituri din activitati in sectorul constructii, in sectorul agricol si industria alimentara
– Se elimina scutirea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.
– Se limiteaza aplicarea facilitatilor fiscale doar la locul de munca unde persoana fizica are functia de baza.
– Se elimina scutirea de la plata contributiei de asigurari sociale pentru conditii deosebite, speciale de munca, precum si plata cotei reduse de contributie asiguratorie pentru munca.

*Desi legiuitorul prevedea aceste scutiri, aplicarea era conditionata de respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat, dupa aprobarea schemei de ajutor, shema care nu a fost aprobata si, prin urmare, scutirile nu s-au aplicat.

Aceste masuri se aplica incepand cu veniturile lunii noiembrie 2023.

3. Tichetele de masa si voucherele de vacanta
– Intra in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Masura se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.

4. Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament
– Prevederile care stabilesc ca, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca, regulamentul intern, nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit si nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale, in limita plafoanelor prevazute de legiuitor (a se vedea art.76 alin.(4^1) lit.d) si art.142 lit.aa^1 pct.4 din Codul fiscal), nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta.

Aceasta masura se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.

Legea nr.296/2023 poate fi consultata aici.

(Visited 1,169 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.