Modificari ce se aplica pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara, de la 1 noiembrie 2023 (Legea nr.296/2023 si OUG nr.93/2023)

In Monitorul Oficial nr.993 din 1 noiembrie 2023 a fost publicata OUG nr.93/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara, care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

OUG nr.93/2023 prevede, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:
– Pentru sectorul constructii, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 27,714 lei/ora.
Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art.60 pct.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
– Pentru sectorul agricol si in industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.436 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 20,782 lei/ora.
Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art.60 pct.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Nerespectarea acestor dispozitii de catre angajtori constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei (a se vedea art.260 alin.(1) lit.a) din Codul muncii) si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale.

Amintim ca prin Legea nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, publicata in Monitorul Oficial nr.977 din 27 octombrie 2023, au fost aduse o serie de modificari Codului fiscal printre care gasim si masuri care privesc cele trei sectoare.

Astfe, incepand cu data de 1 noiembrie 2023, pentru veniturile din activitati desfasurate in sectorul constructii, sectorul agricol si industria alimentara:
– se elimina scutirea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), astfel salariatii datoreaza si contributie la sanatate – 10%;
– scutirea de impozit si reducerea contributiei de asigurari sociale (CAS) se aplica:
• pentru un singur contract de munca, la angajatorul unde salariatul declara functia de baza;
• doar pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv.

O alta modificare priveste eliminarea din prevederile Codului fiscal a procentului de 3,75% de reducere a contributiei de asigurari sociale, acesta a fost inlocuit de “punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004”.

Astfel, contributia de asigurari sociale (CAS) se reduce:
• pentru anul 2023: de la 25% la 21,25% (cu 3,75% cota pensiei pentru pilonul II)
• de la 1 ianuarie 2024: de la 25% la 20,25% (cu 4,75% cota pensiei pentru pilonul II)

Salariatii pot opta pentru plata integrala a contributiei de asigurari sociale de 25%, in scris, la angajator.

Angajatorii datoreaza contributia asiguratorie pentru munca (CAM) in procent de 2,25%.

Angajatorii datoreaza contributia de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca, daca activitatea se desfasoara in astfel de conditii, in procent de 4%, si contributia de asigurari sociale pentru conditii speciale de munca, daca activitatea se desfasoara in astfel de conditii, in procent de 8% .

*Desi Legea nr.296/2023 prevede eliminarea scutirilor de la plata contributiei de asigurari sociale pentru conditii deosebite, speciale de munca, precum si plata cotei reduse de contributie asiguratorie pentru munca, scutirile nu s-au aplicau nici inainte de modificare. Aplicarea era conditionata de respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat, dupa aprobarea schemei de ajutor, shema care nu a fost aprobata si, prin urmare, scutirile nu s-au aplicat.

Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
*Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 985 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.