Copilul salariatului poate avea calitatea de coasigurat? Aflati aici raspunsul

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.224 alin.(1) lit.c) ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Elena Savciuc a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

Iar potrivit art.6 alin.(1) din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul nr.1549/2018, coasiguratii (sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflate in intretinerea unei persoane asigurate) isi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.

Pe de alta parte, pentru stabilirea deducerii personale acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, potrivit art.77 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc depasesc lunar 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin urmare, pot fi coasigurati sotul, sotia si parintii fara venituri proprii aflati in intretinerea unei persoane asigurate. Copilul salariatul nu poate avea calitatea de coasigurat, ci doar calitatea de persoana in intretinere pentru stabilirea deducerii personale.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
*Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 624 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.