Angajatorul poate suporta plata gradinitei sau cresei pentru copiii angajatilor, in anumite conditii – incepand cu luna ianuarie 2024

Prin OUG nr.115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene se adauga, printre veniturile neimpozabile si nesupuse contributiilor sociale in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, si:
– sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in limita stabilita de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.

Vezi si:
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

Suma se acorda unui singur parinte, astfel cum este definit la art. 77 alin. (11), la un singur angajator, prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui.

Iar la art.77 alin.(11) din Codul fiscal, prin parinte, in sensul alin. (10) lit. b), se intelege: parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are in plasament copilul sau in tutela, persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care desfasoara activitate la mai multi angajatori, angajatul are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de plati de la un alt angajator.

Sumele suportate/acordate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in conditiile art.76 alin. (4^1) lit. i) din Codul fiscal, se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

Au fost aduse modificari si cu privire la deductibilitatea acestor cheltuieli. Astfel, la art.25 alin.(3) lit.b) din Codul fiscal s-a introdus un nou punct, pct.3^1, cu urmatorul cuprins:
(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:
b) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intra sub incidenta acestei limite urmatoarele:
„3^1. sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil; in sensul prevederilor prezentului punct, conditiile acordarii sumelor pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, supuse limitarii fiscale, sunt cele prevazute la art. 76 alin. (4^1) lit. i).”

Iar potrivit Legii nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar, cresele si gradinitele, ca unitati de educatie timpurie, fac parte din sistemul national de invatamant preuniversitar si ofera copiilor anteprescolari cu varste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, respectiv copiilor prescolari cu varste intre 3 si 6 ani servicii integrate de educatie si evaluari anuale, in baza carora se efectueaza raportul descriptiv de evaluare referitor la dezvoltarea fizica si la formarea competentelor cognitive si socioemotionale (a se vedea art.30).

Astfel, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, angajatorul poate suporta sume pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, in limita stabilita de acesta.
Insa, sunt neimpozabile si nesupuse contributiilor sociale doar sumele care se incadreaza in cele doua plafoane:
– sumele acordate sa nu depaseasca 1500 lei/luna;
– limita lunara de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Amintim ca in acest plafon intra mai multe venituri, iar ordinea in care veniturile prevazute la art.76 alin.(4^1) din Codul fiscal se includ in acest plafon se stabileste de angajator.

Sumele pentru educatie timpurie pot fi platite direct de catre angajator cresei sau gradinitei sau pot fi platite de angajat si decontate de angajator pe baza documentelor justificative prezentate.

Amintim ca masura fiscala privind educatia timpurie a fost introdusa in Codul fiscal la finalul anului 2020 insa a pus probleme in practica privind aplicabilitatea din cauza lipsei normelor de aplicare si nu a produs efecte, masura a fost suspendata pana la 31 decembrie 2023.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
*Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 646 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.